Kontrast:

Informacja nt. działań podjętych w PWSZ w Nysie w związku z ryzykiem wystąpienia zachorowań powodowanych przez koronawirusa (SARS-CoV-2). Aktualizacja z 06.03.2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, przekazał rekomendacje dla uczelni wyższych. Z rekomendacją MNiSW można zapoznać się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2

W związku z przekazanymi rekomendacjami odbyło się spotkanie kolegium rektorskiego z władzami dziekańskimi Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie. Studenci kierunków pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne naszej Uczelni nie odbywają zajęć na oddziałach zakaźnych szpitali oraz nie wchodzą w skład zespołów ratunkowych wyjeżdżających do osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. W wyniku spotkania postanowiono, że decyzja w sprawie ograniczenia zajęć praktycznych studentów kierunków medycznych realizowanych w oddziałach szpitalnych będzie uzależniona od decyzji dyrektorów szpitali.

Ponadto postanowiono zawiesić kontraktowanie wyjazdów zagranicznych realizowane w ramach programów międzynarodowych w bieżącym semestrze.

Ministerstwo Nauki zamieściło informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, z którą można zapoznać się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik