Kontrast:

Informacja nt. działań podjętych w PWSZ w Nysie w związku z ryzykiem wystąpienia zachorowań powodowanych przez koronawirusa (SARS-CoV-2). Aktualizacja z 13.03.2020 r. 

Członkowie Wspólnoty Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Decyzje podejmowane w odniesieniu do naszej Uczelni mają pomóc w walce z pandemią.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych część z nich już jest, a cześć niebawem będzie prowadzona zdalnie. Dziekani poszczególnych Wydziałów decydują o wyborze przedmiotów i form zajęć prowadzonych w tym trybie. Biuro Obsługi Informatycznej służy wsparciem w tej kwestii zarówno pracownikom jak i studentom. Uczelniana Platforma e-learningowa http://elearning.pwsz.nysa.pl/ jest naszym podstawowym narzędziem do zdalnego kształcenia. Zachęcamy także do korzystania z subskrybowanych przez Uczelnię usług Microsoft Office 365.

Nieczynne są: Dziekanaty, Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych, Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz  Biblioteczne Centrum Obsługi wraz z Czytelnią. Zamknięcie tych działów dla studentów nie oznacza, że one nie pracują. Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez platformę Wirtualna Uczelnia https://wu.pwsz.nysa.pl/ . Sprawy pilne, wymagające kontaktu z pracownikiem załatwiane są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  Biblioteka zapewnia szereg usług on-line https://biblioteka.pans.nysa.pl/ , a także udostępnia swoje zbiory poprzez niedawno zamontowany „książkomat”.    

Przypominam, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie wydłużające ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 r. Nie ma zatem konieczności wizyt w Dziekanatach w celu ich przedłużenia.

Wstrzymane zostały przyjazdy do PWSZ w Nysie gości zagranicznych. Zawieszone zostały również służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów PWSZ w Nysie. Jesteśmy w stałym kontakcie ze studentami przebywającymi obecnie na stypendiach zagranicznych oraz uczelniami, w których przebywają. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku powrotu z zagranicy zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

W trosce o naszych seniorów zawieszono zajęcia i wszelkie aktywności Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowane na terenie PWSZ w Nysie. Zawieszono także zajęcia realizowane w ramach Nyskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Odwołane zostały także wszystkie konferencje i inne wydarzenia organizowane w Uczelni zaplanowane do 30 kwietnia. Wprowadzono zakaz wstępu do Domu Studenta przez osoby postronne. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania.

Część pracowników w działach, w których jest to możliwe, została skierowana do pracy zdalnej.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2 link: https://www.gov.pl/attachment/b6efaa7d-7fe8-4e71-8540-7c1a2c163c9c

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: www.gov.pl/web/koronawirus.

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Zachowajmy zdrowy rozsądek i postępujmy odpowiedzialnie, zgodnie z zaleceniami wyspecjalizowanych służb!

 

Rektor PWSZ w Nysie
prof. Przemysław Malinowski
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik