Kontrast:

PWSZ w Nysie dostosowuje sposób funkcjonowania w czasie pandemii

Uczelnie dostosowują sposób funkcjonowania w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, prof. Przemysław Malinowski w dniu 17 marca wydał kolejne Zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uczelni, pracowników i nauczycieli akademickich, w którym zobowiązał kierowników jednostek administracji oraz jednostek usługowo-gospodarczych do ustalenia harmonogramów dyżurów pracowników oraz harmonogramów pracy zdalnej. Z pracy w obiektach PWSZ w Nysie w obecnym czasie wyłączone zostały osoby w wieku 60 +, czyli najbardziej zagrożone zachorowaniem. Pracownicy uczelni pozostają dyspozycyjni pod telefonem i przez Internet w godzinach pracy. Wykonują pracę zdalnie w domu. Wszystkie jednostki PWSZ w Nysie utrzymują kontakt z interesantami - studentami wyłącznie przez telefon lub e-mail. Sekretariat Uczelni przy ul. Armii Krajowej w Nysie jest miejscem, gdzie składane są i wydawane wszystkie dokumenty.

Działania Rektora PWSZ w Nysie podejmowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03. 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów sytemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z zawieszeniem zajęć na wszystkich Uczelniach w Polsce wykładowcy PWSZ w Nysie pracują ze swoimi studentami on - line.

Dziekani poszczególnych wydziałów decydują o wyborze przedmiotów i form zajęć prowadzonych w tym trybie. Część zajęć prowadzona jest zdalnie. Na platformie e-learningowej http://elearning.pwsz.nysa.pl/ udostępnione są materiały w wersji elektronicznej dla studentów. Biuro Obsługi Informatycznej służy wsparciem w tej kwestii zarówno pracownikom jak i studentom. Prowadzący zajęcia kontaktowe wykorzystują narzędzia do telekonferencji i pracy zdalnej, aby realizować zaplanowane spotkania ze studentami. Biuro Obsługi Informatycznej PWSZ w Nysie służy wsparciem technicznym i doradczym zarówno pracownikom jak i studentom. Uczelniana Platforma e-learningowa http://elearning.pwsz.nysa.pl/ jest obecnie podstawowym narzędziem do zdalnego kształcenia. Pracownicy i studenci mają dostęp nieodpłatny do oprogramowania, z którego mogą korzystać nie tylko w czasie zawieszenia zajęć na uczelniach.

Przypomnijmy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zawiesiła zajęcia dydaktyczne prowadzone w budynkach PWSZ w Nysie oraz instytucjach współpracujących z nyską Uczelnią od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Wprowadzono zakaz wstępu do Domu Studenta przez osoby postronne. W związku z pandemią COVID-19 zawieszono także zajęcia i wszelkie aktywności Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowane na terenie PWSZ w Nysie. Zawieszono zajęcia realizowane w ramach Nyskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Odwołane zostały także wszystkie konferencje i inne wydarzenia organizowane w Uczelni.

Rektor PWSZ w Nysie – prof. Przemysław Malinowski - prowadzi zdalnie zajęcia ze studentami:


Zdalne zajęcia – kierunek informatyka 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik