Kontrast:Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że ograniczenie w funkcjonowaniu naszej Uczelni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09-04-2020 r., zostaje przedłużone do 26 kwietnia. W tym okresie wszystkie jednostki utrzymują z interesantami wyłącznie kontakt telefoniczny lub e-mail, a miejscem składania i wydawania wszystkich dokumentów jest Sekretariat Uczelni w budynku R (ul. Armii Krajowej 7) p. 20.

Zajęcia wyłącznie w trybie zdalnym będą odbywać się do 15 maja. Po tym okresie, jeżeli tylko będzie to możliwe, planujemy realizację zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być prowadzone w formie zdalnej. Część zajęć dalej odbywać się będzie on-line. W przyszłym tygodniu Senat PWSZ w Nysie podejmie uchwałę kompleksowo regulującą wszystkie kwestie związane z kształceniem zdalnym w semestrze letnim r. ak. 2019/2020.

Podjąłem decyzję o odwołaniu wszystkich konferencji i innych wydarzeń, które były planowane w okresie do 30 czerwca. Do tego czasu pozostają także zawieszone wszystkie wyjazdy zagraniczne oraz wyjazdy na konferencje pracowników i studentów naszej Uczelni. Wznowienie działalności w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy i Uniwersytetów Trzeciego Wieku planujemy na wrzesień.

Jednocześnie przypominam studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, że mogą otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o zapomogę może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana przez sytuację epidemiczną. Studenci mogą kontaktować się z Biurem Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nysie: tel.: 77 4090866, 77 4090865, mail: stypendia@pans.nysa.pl Wszelkie informacje można znaleźć również na stronie internetowej www.pwsz.nysa.pl                                                                                                                                                             REKTOR

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik