Kontrast:

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że ograniczenie w funkcjonowaniu naszej Uczelni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24-04-2020 r., zostaje przedłużone do 24 maja. W tym okresie wszystkie jednostki utrzymują z interesantami wyłącznie kontakt telefoniczny lub e-mail, a miejscem składania i wydawania wszystkich dokumentów jest Sekretariat Uczelni w budynku R (ul. Armii Krajowej 7) p. 20. Służby uczelni zapewniają obieg dokumentów między jednostkami.

Zajęcia wyłącznie w trybie zdalnym będą odbywać się do 24 maja. Przypominam, że Senat PWSZ w Nysie podjął Uchwałę Nr 34/2019/2020 kompleksowo regulującą wszystkie kwestie związane z kształceniem zdalnym w semestrze letnim r. ak. 2019/2020. (wykaz uchwał w BIP). Egzaminy dyplomowe będą mogły odbywać się również w tym trybie, a zasady ich przeprowadzania określa Zarządzenie Rektora Nr 33/2020 (wykaz zarządzeń w BIP).

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele akademiccy wykonują pracę wynikającą z obowiązków dydaktycznych wyłącznie w trybie zdalnym. Tak jak dotychczas, prace badawcze mogą być realizowane na terenie Uczelni bez zakłóceń. 

Po upływie okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych, planujemy realizację zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być prowadzone w formie zdalnej. Z bieżącej analizy wykazu przedmiotów i form zajęć realizowanych w formie zdalnej wynika, że w przypadku powrotu na Uczelnię 25 maja, dla większości kierunków nie będzie konieczności zmiany organizacji roku akademickiego. Nie mniej jednak proszę stale śledzić komunikaty i informacje na temat zmian w planach zajęć.  

Przypominam studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, że mogą otrzymać zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o zapomogę może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana przez sytuację epidemiczną. Ze względu na obowiązującą uproszczoną procedurę zapomogi wypłacane są na bieżąco po przekazaniu przez studenta wymaganych dokumentów. Kontakt się z Biurem Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nysie: tel.: 77 4090866, 77 4090865, mail: stypendia@pans.nysa.pl Wszelkie informacje można znaleźć również na stronie internetowej www.pwsz.nysa.pl

Rektor
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik