Kontrast:

Komunikat Rektora w sprawie wznowienia zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od poniedziałku 25 maja PWSZ w Nysie częściowo wznawia zajęcia dydaktyczne prowadzone na terenie Uczelni. Dotyczy to wyłącznie zajęć, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być w całości zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia do końca semestru będą realizowane w sposób zdalny. Dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wydłużony został okres prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przesunięty termin sesji. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Nr 42 Rektora PWSZ w Nysie (ZARZĄDZENIE NR 42/2020). Dla niektórych kierunków studiów niestacjonarnych przewidziano dodatkowe zjazdy (KOMUNIKAT). Infrastruktura naszej Uczelni została przygotowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno studentom jak i pracownikom. W Zarządzeniu Nr 41 Rektora PWSZ w Nysie (ZARZĄDZENIE NR 41/2020) określone zostały warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni po wznowieniu zajęć, które są zgodne ze środowiskowymi wytycznymi opublikowanymi przez MNiSW (wytyczne MNiSW). Dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne mają zastosowanie dodatkowo rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.05.2020 r. (rekomendacje GIS) .

Rektor
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik