Kontrast:

Komunikat Rektora z dnia 17-09-2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 1 października 2020 r. PWSZ w Nysie powraca do prowadzenia zajęć w trybie tradycyjnym (kontaktowym), a metody i techniki kształcenia na odległość będą stosowane jako narzędzie wspomagające proces edukacji studentów. Wypracowanie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji na studiach o profilu praktycznym wymaga realizacji zajęć dydaktycznych w warunkach bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej uczelni.

W Zarządzeniu Rektora nr 122/2020 z dnia 17.09.2020 r.  określono sposób organizacji kształcenia oraz warunki korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Przyjęte rozwiązania są zgodne z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i były przedmiotem konsultacji z władzami Wydziałów, Zarządem Samorządu Studenckiego, Zespołem Zadaniowym ds. COVID-19 oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.  

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników oraz studentów przyjęto rozwiązania umożliwiające prowadzenie zajęć zdalnych przez nauczycieli z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, a także indywidualnej organizacji studiów dla studentów z tej grupy. Zmniejszono liczebność grup studenckich na wybranych zajęciach dydaktycznych oraz wprowadzono szereg rozwiązań organizacyjnych mających na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

Rektor
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik