Kontrast:

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu uczelni określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, Poz. 1835) zmianie ulega organizacja kształcenia w semestrze zimowym r.ak. 2020/2021. W siedzibie uczelni i w instytucjach współpracujących będą odbywały się wyłącznie zajęcia określone w programach studiów jako związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane zdalnie. Proszę o śledzenie zmian w planach zajęć. Szczegóły dotyczące organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 137/2020 z dnia 19-10-2020 r.

 

Rektor 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik