Kontrast:

Komunikat
ws. funkcjonowania PWSZ w Nysie w okresie od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r.

Zgodnie z KOMUNIKATEM MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO po 28 grudnia 2020 r. utrzymane zostają dotychczasowe przepisy odnoszące się do działalności uczelni. W siedzibie PWSZ w Nysie i w instytucjach współpracujących nadal będą odbywały się wyłącznie zajęcia określone w programach studiów jako związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być zrealizowane zdalnie. W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia roku 2021 niedostępne będą hale sportowe. 

Szczegóły dotyczące organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury PWSZ w Nysie zostały określone w ZARZĄDZENIU REKTORA NR 137/2020 z dnia 19-10-2020 r.

 

Rektor
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik