Kontrast:

Szkolenia on-line dla studentów pielęgniarstwa 

W ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” realizowanego w ramach PO WER 5.3, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych  na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie zorganizowano I edycję szkolenia on-line umożliwiającego zdobycie dodatkowych umiejętności i wiedzy, pt. „Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi”. W warsztatach uczestniczyli studenci trzeciego roku kierunku pielęgniarstwo. 

Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień związanych z opieką medyczną nad seniorami:

  • Edukacja osób starszych i ich rodzin – prowadząca dr Alicja Różyk-Myrta, wykładowca akademicki Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, 
  • Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym – prowadząca dr Marzanna Derkacz-Jedynak, wykładowca akademicki Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, 
  • Komunikacja z osobą starszą i ich rodziną - kształtowanie kompetencji miękkich - szkolenie było prowadzone przez trenera personalnego z uprawnieniami coacha – Panią Małgorzatę Cużytek, 
  • Opieka długoterminowa nad osobami starszymi – prowadząca mgr Anna Baranowska-Żabińska, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Medycznych PWSZ w Nysie, 
  • Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego - mgr Grzegorz Kulik, psycholog, nauczyciel akademicki.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik