Kontrast:


"Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
pod redakcją prof. Andrzeja Misiuka

Ukazała się nowa publikacja pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka, wykładowcy na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.
"W celu uporządkowania dotychczasowej wiedzy, wyjaśnienia szeregu istotnych pojęć i wskazania impulsów zmian na przyszłość zaproponowaliśmy Encyklopedię bezpieczeństwa wewnętrznego. W naszym przekonaniu ma ona szansę na wniesienie znaczącego wkładu w nauki o bezpieczeństwie oraz szerzej, w propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa, regionów, społeczeństw lokalnych oraz w wymiarze jednostkowym. Encyklopedia stanowi odpowiedź nie tylko na bieżące potrzeby naukowe w obszarze nauk społecznych oraz dydaktyczne (materiał do nauki dla studentów z kierunków związanych z bezpieczeństwem), ale także na wyzwania, przed jakimi stają społeczeństwa UE." - ze wstępu.

W Encyklopedii zabrano ponad 250 haseł pojawiających się w polskich i unijnych aktach prawnych (m.in. z zakresu zwalczania terroryzmu, odnoszących się do poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, zagadnień policyjnych) są też pojęcia z obszaru bezpieczeństwa jednostki oraz dotyczące zjawisk nowych (m.in. bezzałogowy statek powietrzny, trolling).

Przy opracowaniu Encyklopedii brało udział 49 badaczy, których prace koordynowało trzech redaktorów naukowych: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab. Andrzej Misiuk oraz dr Magdalena Dobrowolska-Opała.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik