Kontrast:

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH, ZDROWIA I KULTURY FIZYCZNEJ

Konkurencyjne kierunki medyczne oraz z obszaru nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, oferuje kandydatom na studia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Nowoczesny sprzęt dydaktyczny, doświadczona kadra naukowa oraz indywidualne podejście do studenta - to atuty wyróżniające nyską uczelnię.

Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Od 2002 roku PWSZ w Nysie kształci pielęgniarki i ratowników medycznych w ramach studiów licencjackich (I stopnia) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2015/2016 studenci pielęgniarstwa mogą kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w Nysie? Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, odbywają się one w salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i znakomicie przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych i co najważniejsze na obu tych kierunkach student nie jest anonimowy. Dodatkowo - pilotowanie dronów, zakładanie firmy, płynna komunikacja w języku obcym, wyjazdy studyjne i pierwsza pomoc w wypadkach zawodowych i ratownictwie drogowym – to unikalny zestaw kompetencji, które można dodatkowo nabyć studiując na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Nowością będzie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. To kolejne duże przedsięwzięcie w nyskiej PWSZ. Trwa wyposażanie pracowni w wysokiej klasy aparaturę i fantomy. Dzięki zajęciom prowadzonym na symulatorach stopień realności jest oddany w najwyższym stopniu. Fundusze na realizację utworzenia Centrum pozyskano z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na działanie 5.3.

Absolwenci PWSZ w Nysie kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne cieszą się ogromnym uznaniem w Polsce, a nyska uczelnia i jej system kształcenia mają wypracowane od lat uznanie w środowisku medycznym.

Wydział Nauk Medycznych mieści się w budynku D kampusu uczelnianego przy ul. Ujejskiego w Nysie i jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt dydaktyczny. Pomoce naukowe są sukcesywnie odnawiane, regularnie dokonuje się zakupów nowego sprzętu. Podobnie jak w pozostałych jednostkach uczelni kadra naukowa i studenci Wydziału mogą korzystać z licznych urządzeń audiowizualnych.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: kosmetologii, dietetyce i psychofizycznym kształtowaniu człowieka (trener osobisty i trener przygotowania motorycznego).

Kierunek kosmetologia istnieje od 2006 roku. Kosmetolog jest wykształconym specjalistą ukierunkowanym wobec osób zdrowych, które odczuwają potrzebę poprawienia swego wyglądu i samopoczucia. Propaguje zdrowy styl życia, na który składają się między innymi: poprawne nawyki żywieniowe, profilaktyka zdrowia, odpowiednie nawyki pielęgnacyjne.

W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności: kosmetologia specjalistyczna oraz chemia i technologia kosmetyków. Kierunek współpracuje z wieloma uznanymi firmami z branży kosmetologicznej w Polsce i na świecie, a także renomowanymi ośrodkami Wellnes i Spa, które corocznie oferują wizyty studyjne, praktyki zawodowe i staże dla studentów. Absolwenci PWSZ w Nysie są pożądanymi i cenionymi specjalistami na rynku pracy.

Kierunek dietetyka istnieje w Nysie od 2007 roku. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewniają studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych. Do dyspozycji studentów jest nowa pracownia technologii żywności i przygotowania potraw. Służy ona do realizacji ćwiczeń z zakresu dietetyki i technologii żywności na kierunkach: dietetyka oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka. Nowa pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który ma pozwolić na realizację efektów kształcenia oraz ułatwić przygotowanie potraw z zachowaniem wartości odżywczych.

Kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka

Wraz ze wzrostem zainteresowania wokół zdrowego stylu życia wynikającego z problemów społecznych związanych z nadwagą i chorobami pokrewnymi, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych trenerów osobistych. W Polsce rynek fitness rozwija się najszybciej, dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie już w roku akademickim 2016/2017 uruchomiła unikatowy w skali całego kraju kierunek praktyczny studiów licencjackich: psychofizyczne kształtowanie człowieka. Studenci pod okiem wykwalifikowanej kadry przygotowują się do prowadzenia treningów psychofizycznych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nowością w hali przy ulicy Głuchołaskiej w Nysie są dwie nowe pracownie: wydolnościowa i przygotowania motorycznego. To jedno z najlepiej wyposażonych w regionie miejsc treningowych. W hali stworzone zostały niepowtarzalne możliwości, jeśli chodzi o prace naukowe, badawcze, przygotowanie fizyczne i pełną diagnostykę.

 

ZAPRASZAMY kandydatów na studia. Szczegóły na: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik