Kontrast:

Kurs strzelecki dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

W ramach projektu POWER 3.5. zorganizowano kurs strzelecki dla studentów III roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Projekt realizowany w PWSZ w Nysie umożliwia wyposażanie studentów w kompetencje wykraczające poza program studiów. Wsparcie w formie kursu pozwala studentom na zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych związanych ze specyfiką kształcenia na kierunku. Tak było i tym razem.

Kurs obejmował: szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią oraz szkolenie strzelania bojowego z broni krótkiej. Studenci, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów w trakcie strzelania otrzymali certyfikat potwierdzający umiejętności strzeleckie z broni krótkiej centralnego zapłonu.

REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik