Kontrast:

PWSZ w Nysie rozwija współpracę międzynarodową

Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie zorganizowało pierwszy w formule on-line tydzień szkoleniowy dla przedstawicieli uczelni partnerskich z takich krajów jak: Algieria, Bośnia i Hercegowina, Indie, Indonezja, Kosowo, Meksyk, Portugalia, Turcja, Ukraina, USA.  

Goście uczestniczyli w X już edycji programu, którego celem były między innymi: wymiana informacji i najlepszych praktyk dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus + w dobie pracy zdalnej, zachęcenie instytucji partnerskich, studentów Erasmusa + UAS w Nysie oraz polskich studentów do studiowania na uczelniach partnerskich uczestniczących w ISTW, spotkania z koordynatorami współpracy międzynarodowej w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia oraz rozmowy na temat dalszej współpracy, poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów i programów oraz promocja instytucji macierzystych oraz oferta Uczelni na 2021/22 rok.

Ważnym punktami programu Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego były wykłady eksperckie gości spoza PWSZ w Nysie, które doskonale wpisały się w tematykę spotkania i cieszyły się dużym zainteresowaniem samych uczestników, jak i pracowników PWSZ w Nysie.  Były to: “Multicultural innovative teaching with IT tools usage” – dr Anna Bąkała, Uniwersytet Łódzki, “Cybersecurity in times of remote work” - Andrzej Kleśnicki, IT Director Strategy & Compliance w AmRest, "Design thinking” – mgr Agata Ciesielska, Uniwersytet Gdańśki, Międzynarodowa konferencja online :”Beauty in Architecture. Harmony of the place” http://pwsz.nysa.pl/sitecontent/beauty_in_architecture/

Temat przewodni spotkania szkoleniowego skłonił uczestników do rozmowy na temat rozwiązań zastosowanych w uczelniach w dobie pandemii i pracy zdalnej oraz form kontaktu z partnerami oraz studentami. Dyskutowano o problemach, wyzwaniach, ale także o pozytywnych stronach jakie wniosła rzeczywistość pandemiczna w życie uczelni przez ostatnich kilka miesięcy. Wskazano na daleko idący rozwój technik i rozwiązań IT, które pomogły nam pracownikom uczelni wyższych w pracy i komunikacji ze studentami w tym trudnym czasie.

W ramach programu tygodnia szkoleniowego uczestnicy dodatkowo przedstawili promocyjne prezentacje on-line dla studentów PWSZ w Nysie i studentów uczelni partnerskich zainteresowanych udziałem w wyjazdach programu Erasmus+ oraz innych formach wymiany międzynarodowej pomiędzy uczelniami partnerskimi.

Dziesiąty Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy, a pierwszy w całości zorganizowany on-line, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród partnerów, jak również bardzo pozytywnymi opiniami dotyczącymi jego organizacji zarówno merytorycznej jak i technicznej. Podkreślano między innymi adekwatność doboru tematów sesji do problemów i wyzwań przed jakimi stoją teraz zarówno nauczyciele akademiccy, jaki i pracownicy administracji, doskonałe osadzenie i kontrolę czasu trwania poszczególnych sesji, jak również ciepłą i bardzo przyjazną atmosferę pomimo, że całość wydarzenia odbyła się w formule online.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik