Kontrast:

Doskonała nauka – Piękno w architekturze

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Piękno w architekturze. Harmonia miejsca” stanowiła kolejny etap realizacji przez PWSZ w Nysie projektu w ramach programu Doskonała Nauka. W dwudniowej konferencji referaty wygłosiło 28 badaczy z zagranicznych i krajowych środowisk naukowych – architektów, urbanistów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kulturoznawców i filozofów, związanych z m.in. z Politechniką w Eindhoven, Politechniką w Mediolanie, Państwową Akademią w Moskwie, Białoruską Akademią Nauk, Akademią w Padwie, Politechniką we Lwowie, Uniwersytetem w Podgoricy, Uniwersytetem w Prisztinie, Politechnikami w Krakowie, Poznaniu, Lublinie oraz Częstochowie.

W trakcie 9-ciu sesji tematycznych przeprowadzono wielowarstwową analizę przestrzeni architektonicznej i egzystencjalnej w aspekcie realnych, jak również wyobrażonych struktur urbanistycznych, przestrzeni publicznej, dominant i tektoniki miejsca, przyjaznych przestrzeni mieszkalnych, wnętrz architektonicznych i ich dekoracji oraz odniesienia względem natury. Podczas konferencji zaprezentowano także praktyczne rozwiązania projektowe w zakresie kształtowania i rewitalizacji miejsc, nadawania im nowej funkcji w równowadze z kulturową i architektoniczną tradycją określonego miejsca, wytwarzającą, poprzez wartości estetyczne, jego harmonię, tożsamość i atmosferę jego niepowtarzalności. Konferencji towarzyszyły liczne wydarzenia, m.in. prezentacje miejsc o wysokich walorach artystycznych, kulturowych i architektonicznych w regionie nyskim, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Indiach, Indonezji, koncert wykładowców i studentów Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie połączony z iluminacją Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie oraz przedstawienie rezultatów studenckich warsztatów architektonicznych.

Konferencję podsumowały wystąpienia prof. dra hab. inż. arch. Adama Lisika i prof. dra hab. inż. arch. Wojciecha Bonenberga. Prof. Bonenberg, reprezentujący Radę Doskonałości Naukowej, wskazał na różnicę pomiędzy estetyką architektury i pozostałych sztuk, podkreślając ponadczasowość i uniwersalność kulturową kanonu piękna architektonicznego, jego powiązanie z prawdą i dobrem (etyką) oraz innowacyjny, w skali międzynarodowej, charakter realizowanego przez PWSZ w Nysie cyklu konferencji oraz publikacji.

Partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w organizacji konferencji było Starostwo Powiatowe w Nysie. Kolejna konferencja, tym razem podejmująca tematykę znaków i symboli w architekturze, planowana jest na maj 2023 r.

 


REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik