Kontrast:

Forum Jakości 2021

Interesariusze procesu kształcenia - platforma ClikMeeting - 09.06.2021r. (8.30-19:10).


Forum Jakości poświęcone jest refleksji nad wpływem wydarzeń minionego roku (związanych z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii COVID 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) na teraźniejszość i przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.

Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w tym środowiskiem akademickim i szkolnym, kandydatami na studia i ich rodzicami, pracodawcami oraz organami państwa i administracji publicznej.

Myślą przewodnią Forum są kryzysy i szanse jakie stworzyła lub uwypukliła pandemia w perspektywie krótko i długookresowej, w procesie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Zachęcamy do obserwowania strony internetowej www.pka.edu.pl, na której są zamieszczane aktualne informacje dotyczące wydarzenia oraz odbywa się rejestracja.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik