Kontrast:

Nowa pracownia wirtualnej rzeczywistości

Studenci z kierunków: architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji mogą korzystać z nowej pracowni wirtualnej rzeczywistości. Została ona utworzona dla Wydziału Nauk Technicznych w trakcie realizacji projektu PO WER 3.5: „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II – doskonalenie jakości kształcenia”, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W nowej pracowni odbywają się m.in. zajęcia projektowe, z grafiki komputerowej, modelowania przestrzennego, iluminacji architektonicznej. 

Dla pracowni wirtualnej rzeczywistości na Wydziale Nauk Technicznych zakupiono nowe komputery i wyposażenie specjalistyczne m.in: skaner stacjonarny 3D FARO Focus M70, mobilną głowicę skanującą FARO Freestyle 3D czy przenośną stację roboczą Microsoft Surface Pro 6. Studenci oraz wykładowcy Wydziału mogą także korzystać z oprogramowania: FARO EDU Scene (do zarządzania danymi pochodzącymi ze skanera), PointCAB (do obróbki chmur punktów do zastosowania w systemach CAD/BIM), ENSCAPE 3D academic floating, Adobe Creative Cloud All Apps PL, Resolume Arena 7, Maxon Cinema 4D Studio Classroom R20, SketchUp Pro 2019 PL LAB, ArcGIS, FlexSim (narzędzie symulacyjne przeznaczone do modelowania, wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych) oraz z wielu innych.

Studenci architektury odbyli już w nowej pracowni swoje pierwsze szkolenia w ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II, edycja ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji.

Film na kanale YouTube PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik