Kontrast:

Pomysłowe projekty studentów architektury

Nowi inżynierowie architekci w nyskiej PWSZ w Nysie. Tegoroczne egzaminy dyplomowe obfitowały w różnorodność tematyczną. Wszystkie prace przedstawione podczas obron cechowały się dużą starannością wykonania, znacznymi możliwościami praktycznej realizacji, a także dowiodły bardzo dobrego opanowania warsztatu rzemiosła architektonicznego przez studentów.

Prace dotyczyły trzech grup problemowych:

W zakresie architektury mieszkaniowej:

 • Ekologiczny budynek wielorodzinny Green Point Kato w Katowicach (autorka Paulina Janiuk, promotor dr inż. arch. Grażyna Lasek). Praca dotyczyła obiektu o wysokich walorach ekologicznych, wpisujący się w aktualny trend projektowania zrównoważonego.
 • Mały zespół mieszkaniowy o charakterze jednostki sąsiedzkiej w Bestwinie (autorka Zuzanna Fober, promotor dr inż. arch. Grażyna Lasek). Praca trafnie odpowiadająca na współczesne potrzeby indywidualizowania zamieszkiwanej przestrzeni oraz wzbogacania jej w przestrzenie i obiekty użytkowane wspólnie.
 • Domy modułowe w Głębinowie (autorka Bianka Kucharska promotor dr inż. arch. Grażyna Lasek). Jest to odpowiedź na lokalne potrzeby wzbogacenia zasobów zaplecza noclegowego na terenach rekreacji przy Jeziorze Nyskim.

W zakresie architektury obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych

 • Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (autor Piotr Moska, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Interesujące rozwiązania przestrzeni sali gimnastycznej w powiązaniu z zastosowaniem innowacyjnych technologii pozyskiwania i akumulowania ciepła)
 • Budynek sportowo-rekreacyjny w Trzebnicy (autorka Weronika Kozacka, promotor dr inż. arch. Grażyna Lasek). Praca dotyczyła obiektu o ciekawych rozwiązaniach funkcjonalnych w powiązaniu z otaczającym terenem.
 • Restauracja i klub żeglarski przy jeziorze Dębowa (autorka Magdalena Dzwonkowska, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Praca o znaczących walorach rozwiązań krajobrazowych w powiązaniu z zastosowaniem światła i iluminacji.
 • Projekt lotniska aeroklubowego wraz z ośrodkiem szkoleniowo-noclegowym w Głębinowie (autorka Adriana Gancarz, promotor mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk) Jedna z najbardziej wizjonerskich i odważnych prac licencjackich zrealizowanych w ostatnich latach. Absolwentka specjalności architektura światła, dzięki zastosowaniu mappingu architektonicznego, zaprezentowała animowane sekwencje dopasowane do przestrzennej makiety. Prezentacja pozwoliła na ożywienie projektowanego lotniska, dodatkowo pozwoliła na pokazanie możliwości mappigu w realizacji wielowariantowych koncepcji architektonicznych w oparciu o jeden model przestrzenny. Jest to nowatorskie działanie w skali całego kraju.

W zakresie obiektów użyteczności publicznej

 • Centrum konferencyjne z zapleczem hotelowym we Wrocławiu (autorka Maja Łaski, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Odważne wejście w przestrzeń śródmieścia miasta Wrocławia, wzbogacające przestrzeń publiczną miasta.
 • Dom dziecka w Brzegu (autorka Marta Listowska, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Temat poświęcony dzieciom wymagającym opieki i troski, zarówno najmłodszych jak i dorastających.
 • Centrum przesiadkowe w Opolu (autorka Anna Reszke, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Złożony i trudny temat, łączący różnorodne funkcje. Próba ekologizacji rozwiązań przestrzennych w śródmieściu miasta.
 • Centrum Duszy, Ciała i Umysłu (autor Martin Koj, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Praca wyróżniająca się oryginalnością merytorycznego podejścia do rozwiązań przestrzennych osadzonych
  w niepowtarzalnym krajobrazie jaru w pobliżu Krakowa.
 • Przebudowa istniejącego budynku usługowego na potrzeby Archiwum Państwowego w Opolu (autorka Ewa Milewska Mrożek, promotor dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie). Praca wykonana na zamówienie społeczne Archiwum Państwowego w Opolu o wysokich walorach możliwości realizacyjnych.
 • Koncepcja architektoniczna Szkoły artystycznej w Rzeszowie (autorka Martyna Ryś, promotor dr inż. arch. Piotr Opałka). Obiekt łączący funkcjonalności w różnych obszarach aktywności artystycznej – teatr sztuki plastyczne, muzykę i balet.
 • Projekt domu seniora w Ząbkowicach Śląskich (autor Jakub Semczuk, promotor dr inż. arch. Piotr Opałka). Obiekt wpisujący się w potrzeby coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa.
 • Muzeum Sztuki Współczesnej w Madrycie (autorka Diana Turska, promotor dr inż. arch. Piotr Opałka). Praca stanowi interesującą propozycję nowej, zmiennej przestrzeni muzealnej, otwartej na prezentacje nowych sztuk wizualnych.
 • Projekt Domu Pogodnej Starości wraz z ogrodami sensorycznymi (autorka Paulina Mrosek, promotor mgr inż. arch. Michał Kaczmarzyk). Praca przygotowana jako licencjat dla dwóch specjalności tj. architektura i urbanistyka oraz architektura światła. Projekt został zaprezentowany po raz pierwszy w historii PWSZ w Nysie z wykorzystaniem mappingu architektonicznego. Rozwiązanie takie prawdopodobnie jest jednym z pierwszych tego typu dla prezentacji projektu architektonicznego.

W zakresie ochrony i rewitalizacji przestrzeni historycznej:

 • Przebudowa budynku dworca PKP w Tułowicach (autorka Aleksandra Mirecka, promotor dr inż. arch. Piotr Opałka). Adaptacja obiektu, łączącego funkcję centrum rowerowego, gastronomiczną, wystawienniczą i noclegową, przy zachowaniu funkcji dworca. Autorka przeprowadziła dogłębną analizę dworców kolejowych w powiecie nyskim i opolskim. Zaproponowane rozwiązania charakteryzuje duży potencjał realizacyjny, w tym również w innych podobnych obiektach.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik