Kontrast:

Wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Nysie
kierownikiem międzynarodowego projektu

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk został w postępowaniu konkursowym wybrany na kierownika zespołu eksperckiego w projekcie „Strengthening the Civilian Oversight of Internal Security Forces” – Phase III finansowanym przez Komisję Europejską, realizowanym przez UNDP (United Nations Development Programme) w ramach umowy o dotację podpisanej między UE a UNDP w dniu 20 grudnia 2018 r.

Ogólnym celem Projektu jest umożliwienie przejścia do cywilnego i demokratycznego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa wewnętrznego w oparciu o zasady dobrego zarządzania oraz zorientowane na człowieka zrozumienie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa publicznego. Podstawą projektu jest ocena różnych raportów Komisji Europejskiej z postępów oraz wysiłków politycznych Turcji mających na celu uzupełnienie luk w nadzorze cywilnym oraz wyników partnerstwa Turcji, osiągniętego wspólnie z UNDP i Delegaturą Unii Europejskiej w Turcji.

 

  

 

 

 

 

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik