Kontrast:

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2021/2022. Uroczystość połączona była zarazem z obchodami 20 – lecia nyskiej Uczelni. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski przywitał zaproszonych gości, pracowników Uczelni oraz studentów. Wśród gości byli między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa opolskiego, władz samorządowych – powiatu i gminy, przedstawiciele uczelni wyższych Opolszczyzny i Dolnego Śląska, instytucji, organizacji oraz biznesu.

W inauguracyjnym wystąpieniu, Rektor przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok akademicki. Podkreślił m.in. specyfikę funkcjonowania nyskiej Uczelni w czasie pandemii, współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym, współpracę międzynarodową, realizowane projekty, sukcesy oraz plany dotyczące rozwoju. W Nysie kształci się ponad 2000 studentów na 13 kierunkach studiów. W bieżącym roku PWSZ w Nysie przyjęła ponad 900 studentów na pierwszy rok. Uczelnia zatrudnia 194 nauczycieli akademickich zatrudnionych w siedmiu wydziałach i studium języków obcych, 5 pracowników biblioteki, 54 administracji oraz 48 pracowników obsługi.

W czasie Inauguracji przemawiali także zaproszeni goście: Wicewojewoda Opolski - Teresa Barańska, Poseł na Sejm RP - Rajmund Miller, Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Zuzanna Donath-Kasiura, Starosta Nyski – Andrzej Kruczkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni w PWSZ w Nysie - Mieczysław Duraj, Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - prof. dr hab. Robert Wiszniowski oraz przedstawiciele studentów: Anait Martirosyan z Dostoevsky Omsk State University i Paweł Dymowski z Zarządu Samorządu Studenckiego PWSZ w Nysie.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów poprowadził Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie. W imieniu studentów pierwszego roku ślubowanie złożyli studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji.

W gronie studentów PWSZ w Nysie powitano również 23 studentów zagranicznych realizujących studia w PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+. Przyjechali z takich krajów jak: Albania, Indonezja, Hiszpania, Kosowo, Meksyk, Rosja, Turcja, Ukraina.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2021 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

- Medal Złoty Za Długoletnią Służbę: Barbara Bilińska, dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski, prof. PWSZ w Nysie, mgr Ewa Góral, dr Alicja Różyk-Myrta, dr hab. n. farm. Marian Sosada, prof. PWSZ w Nysie, Leopold Wroniewicz, dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec, prof. PWSZ w Nysie

- Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę: dr Alina Bryll, dr inż. Daniel Halikowski, dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie

- Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę: prof. dr hab. Inga Lewandowska

„Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministra Edukacji i Nauki otrzymali: prof. dr hab. Jakub Lewicki, dr hab. n. med. Ewa Ziółko, prof. PWSZ w Nysie, dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie.

Statuetki "Nyskiej Nike", wyróżnienia nyskiej Uczelni, wręczył Rektor prof. Przemysław Malinowski. Statuetki otrzymali: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie – dr n. med. Norbert Krajczy, Dyrektor Schattdecor w Głuchołazach - Łukasz Majcher, Prezes Cementowni Odra w Opolu - Wojciech Putra oraz Nyska Regionalna Izba Gospodarcza.

Wykład inauguracyjny pt. Architektura światła – awangarda iluzji wygłosiła dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP. W sali Nyskiego Domu Kultury zaprezentowano także oryginalną iluminację przygotowaną przez mgr Michała Kaczmarzyka z Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.

Po wykładzie inauguracyjnym JM Rektor PWZS w Nysie - prof. Przemysław Malinowski wygłosił formułę zamykającą uroczyste otwarcie roku akademickiego „Quod felix, faustum fortunatumque sit”, która znaczy: „oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne” oraz odśpiewano tradycyjne "Gaudeamus igitur". Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie pod dyrekcją dr. Mariusza Drożdżala.

Na zakończenie uroczystości odbył się Koncert Jubileuszowy w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego i Grupy MoCarta. Na scenie wraz z artystami wystąpił Dziekan Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie Roman Hudaszek.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Nysie została poprzedzona odsłonięciem tablicy upamiętniającej Janusza Sanockiego, współzałożyciela PWSZ w Nysie. Pamiątkowa tablica wykonana przez prof. Mariana Molendę, znajduje się na Budynku A PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego.

Msza św. w intencji nowego roku akademickiego z udziałem Akademickiego Chórku PWSZ w Nysie odprawiona została w niedzielę, 10.10.2021 r. 

 

Wykaz szkół i instytucji, od których otrzymaliśmy listy gratulacyjne w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2021/2022

 

 Zapraszamy do fotogalerii z uroczystości. Na kanale YouTube PWSZ w Nysie dostępna jest transmisja z Inauguracji Roku Akademickiego 

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik