Kontrast:

Atrakcyjne stypendia pracodawców dla studentów PWSZ w Nysie


Stypendium Alsecco Sp. z o.o.

Stypendium fundowane przez jednego z największych pracodawców w powiecie nyskim firmę ZPHU Alsecco Sp. z o. o. przyznano studentowi III roku filologii germańskiej PWSZ w Nysie, Panu Przemysławowi Pieczączykowi. Nyska uczelnia podpisała w ubiegłym roku umowę współpracy z firmą z Nysy. Uroczyste podpisanie umowy stypendialnej odbyło się w siedzibie ZPHU Alsecco sp. z o.o. przy ul. Dubois.

W przekazaniu certyfikatu uczestniczyli: Dyrektor Personalny Alsecco - Edyta Jakubiec, Dyrektor Handlowy Alsecco - Agnieszka Gołąbek – Cyganek, Kierownik Działu Obsługi Klienta Alsecco – Anna Płuska, Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski, dr Beata Giblak z Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie oraz mgr Mirosław Aranowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych, członek Komisji d/s Stypendium Fundowanego. W firmie Alsecco w Nysie od wielu lat pracę znajdują absolwenci nyskiej Uczelni.

Stypendium Gminy Otmuchów

Studentka III roku kierunku finanse i rachunkowość, Pani Ewa Wróbel, otrzymała stypendium w ramach programu stypendialnego fundowanego przez Gminę Otmuchów dla studentów PWSZ w Nysie. Pani Ewa otrzymała wysokie oceny Komisji Stypendialnej m.in. za średnią ocen, praktyki oraz staż w Gminie Otmuchów.

W przekazaniu certyfikatu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - Jan Woźniak, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa - Wiesław Mazek, Rektor PWSZ w Nysie - prof. Przemysław Malinowski, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie oraz mgr Mirosław Aranowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych, członek Komisji d/s Stypendium Fundowanego. 

Przypomnijmy, że na początku bieżącego roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Otmuchów a Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Nysie, której celem jest wdrożenie praktyk, staży i stypendiów dla studentów oraz absolwentów kierunku finanse i rachunkowość.

Stypendium Cementowni ODRA S.A

Cementownia ODRA S.A. kolejny już raz przyznała stypendia pracodawcy dla studentów PWSZ w Nysie. Przyznano dwa stypendia studentkom III roku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji: Katarzynie Maciejewskiej, specjalność - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne oraz Dominice Pastuszka, specjalność - inżynieria jakości. W imieniu Władz Cementowni Odra S.A. decyzje o przyznaniu stypendiów wręczył Pan dr Marek Kacperak. W przekazaniu certyfikatów uczestniczyli także Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski oraz Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych dr Jacek Tomasiak. Stypendia dla studentów Wydziału Nauk Technicznych ufundowane zostały przez Prezesa Cementowni Odra S.A w Opolu.


Stypendium pracodawcy to dodatkowa zachęta do studiowania w Nysie. W roku akademickim 2021/2022 stypendyści będą otrzymywać 500 zł miesięcznie. Studenci osiągający najlepsze wyniki, poprzez stypendia pracodawcy, otrzymują dodatkowe wsparcie pozwalające im na rozwój dodatkowych kompetencji i nabycie doświadczenia praktycznego w siedzibie fundatora stypendium.

- Stypendia pracodawcy w PWSZ w Nysie przyznawane są od 2015 roku. Ideą przyznawania wyróżnień dla studentów jest stworzenie możliwości kontaktów z najlepszymi przedsiębiorstwami w regionie – podkreśla Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski.

PWSZ w Nysie bardzo aktywnie współpracuje z firmami nie tylko z terenu Opolszczyzny, ale także z województw ościennych, a nawet z zagranicy. Uczelnia ma podpisanych ponad 100 umów współpracy z przedsiębiorstwami.

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik