Kontrast:

Miasto Jesenik współpracuje z nyską Uczelnią

Na temat współpracy w zakresie kształcenia i wspólnych przedsięwzięć rozmawiano podczas wizyty delegacji z Jesenika. Wśród gości z Republiki Czeskiej byli: Starostka - Zdeňka Blišťanová, Wicestarosta - Tomáŝ Vlazlo, Sekretarz - dr Marek Ruda oraz architekt miejski inż. Tomáŝ Pejpek, Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju - inż. Marketa Bartakova, tłumacz - mgr inż. Agnieszka Wieckowska oraz dyrektorzy szkół z Jesenika: dr Silvie Pernicová, mgr Dominik Liberda i inż. Viktor Anders.

Nyska Uczelnia współpracuje z Republiką Czeską na różnych płaszczyznach współpracy naukowej i studenckiej. Rozmawiano o wspólnych inicjatywach, współpracy z firmami, szkołami średnimi czy Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

PWSZ w Nysie reprezentowali podczas rozmów w Sali Senatu: Rektor prof. Przemysław Malinowski, Prorektor ds. nauki i rozwoju, prof. Tomasz Drewniak, Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z samorządem i szkołami średnimi w Czechach i na Słowacji, dr Grzegorz Chmielewski oraz Elżbieta Boruch z Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.

Delegacja z Jesenika mogła zapoznać się z pracowniami Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej oraz z kształceniem na kierunku pielęgniarstwo. Gości z Czech po Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oprowadziła Prodziekan na Wydziale Nauk Medycznych – prof. Agnieszka Wolińska-Grabowska. Architekt miejski z Jesenika inż. arch. Tomáŝ Pejpek mógł zapoznać się z pracowniami na Wydziale Nauk Technicznych.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik