Kontrast:

Wizyta partnerska do FH Mittweida

Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie gościli z wizytą partnerską w Hochschule Mittweida - University of Applied Sciences w Niemczech w ramach Programu Erasmus+. Wzięli w niej udział dr Pradeep Kumar z Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie oraz mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych i BWM. Spotkanie miało na celu m.in. udział w Międzynarodowym East-West Forum organizowanym przez FH Mittweida w dniu 9.11.2021 (więcej na: https://www.wi.hs-mittweida.de/en/east-west-forum-mittweida-2021/). Poruszane tematy podczas warsztatów to między innymi: "Corporate social responsibility" oraz "Global communication".

Ze strony niemieckiej w rozmowach i spotkaniach podczas pierwszych dni wizyty tj. 6-8.11.2021 uczestniczyli m.in.: Prof. Dr. Andreas SchmalfuB, LL.M., Dziekan Wydziału Industrial Engineering, Prof. Dr. jur. Kerstin Walther-Reining, WIce Dziekan  Wydziału Industrial Engineering, Prof. Dr. rer. oec. Serge Velesco, Dziekan Double Degree Program Jill Deschner-Warner, Koordynator East-West Forum, Mrs. Saskia Langhammer, Kierownik International Office. A także partnerzy z uczelni: University of Leon/Hiszpania- Prof. Nuria G. Rabanal, University of Gabrovo/Bułgaria, Russian University of Transport- Irada Mamedowa.

W ramach wizyty odbyły się także warsztaty dla studentów przeprowadzone przez dr Pradeepa Kumara - wykładowcę Wydziału Neofilologii oraz robocze spotkanie mgr Anny Opałki z Kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej FH Mittweida - Panią Saskia Langhammer wraz z całym zespołem na temat planów i procedur współpracy pomiędzy uczelniami.

Ponadto, odbyły się spotkania w ramach nowo zainicjowanej współpracy w ramach kierunku Global Communication, którego powstanie planowane jest na rok 2022/23 w ramach Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie. Porozumienie o współpracy podpisano 12.10.2021 r.

Reprezentanci PWSZ w Nysie wzięli również udział w spotkaniu partnerskim w ramach kierunku Industrial Engineering(DE) i English Philology/Business English (PL) związanym z realizacją przez obydwie Uczelnie Erasmus+ Blended Intensive Programme, wspólnie przez trzy uczelnie: PWSZ w Nysie (PL), FH Mittweida (DE)  oraz University of the Basque Country (ES), do którego rekrutacja właśnie się rozpoczęła.

Więcej na: https://www.ausland.hs-mittweida.de/en/international-partners-projects/eu-programme-erasmus/blended-intensive-programmes/?fbclid=IwAR12VPT_NrqaOers881oMP7KhHfw81_4qT8stmhfjGY5OEKeqRlXEKz6iAA

W terminie 21.02-1.04.2022 r. studenci kierunku filologia wezmą udział w 30-godzinnym wirtualnym kursie „International Management”, a następnie w wyjeździe studyjnym do FH Mittweida w terminie 4-8.04.2022r., podczas którego spotkają się ze swoimi kolegami z Niemiec i Hiszpanii. Podczas tygodniowych warsztatów pracować będą m.in. nad Case Studies opracowanymi na potrzeby kursu. Za udział w powyższym programie studenci otrzymają 5 punktów ECTS w ramach przedmiotu wybieralnego w letnim semestrze. W następnych latach podobne warsztaty odbędą się kolejno: w Nysie, a następnie w San Sebastian w Hiszpanii.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik