Kontrast:

Przyszli inżynierowie w wirtualnej rzeczywistości

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Nysie przeszli zaawansowane szkolenie w zakresie planowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania FlexSim. Przez prawie dwa miesiące doskonalili swoje zawodowe umiejętności mając do dyspozycji zaawansowane narzędzie do analizy, symulacji oraz optymalizacji procesów. Zastosowanie programu z możliwością wizualizacji i symulacji 3D oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości VR do zweryfikowania poprawności działania procesu produkcji to obecnie najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie komputerowego wspomagania prac inżyniera produkcji.

Oprócz szkoleń służących podniesieniu umiejętności posługiwania się programem, studenci wzięli udział w dwudniowych warsztatach doskonalących kompetencje w zakresie zastosowania programu FlexSim do optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.

Warsztaty, składające się z dwóch części zakończyło się egzaminami, które nasi studenci przeszli bez problemów, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu i wysokich umiejętnościach. Potwierdzają to otrzymane certyfikaty ukończenia szkolenia, co z pewnością zwiększy atrakcyjność naszych absolwentów kierunku ZIP na rynku pracy. 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia", Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wywiady z pracowni wirtualnej rzeczywistości na kanale YouTube PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik