Kontrast:

Kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu

Studenci studiów stacjonarnych kierunku finanse i rachunkowość w ramach projektu POWER 3.1 pt. "Prometejska podpowiedź: kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie" zrealizowali 3-trzymiesięczne płatne staże w sektorze usług dla biznesu.

Celem głównym projektu jest wykształcenie dyplomowanych specjalistów (kadr) dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC,IT,R&D). Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość kształceni zgodnie ze zmodyfikowanym programem studiów, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje (językowe, analityczne, umiejętność pracy w grupie, komunikacyjne, zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne) oraz realizujący staże w sektorze usług dla biznesu będą stanowić duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy. Przyczynią się także do tworzenia warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Wkrótce Wydział Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie rozpocznie nowy nabór na płatne staże dla studentów kierunku finanse i rachunkowość.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik