Kontrast:

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski współpracuje z nyską Uczelnią

Na temat współpracy w zakresie kształcenia i wspólnych przedsięwzięć rozmawiano podczas wizyty delegacji ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu. Wśród gości byli: Starosta – Paweł Masełko, Wicestarosta – Józef Gisman, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu - Jarosław Kończyło oraz Kierownik Wydziału Oświaty – Aurelia Stępień. Wśród członków delegacji byli także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych: Małgorzata Targosz – I Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu, Katarzyna-Arciszewska Stępień - II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu, Ewelina Kowaś – Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, Agnieszka Kossakowska – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, Adam Kania – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu oraz Maria Staliś - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

W czasie wizyty Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu - Małgorzata Targosz podpisali umowę współpracy. PWSZ w Nysie reprezentowali podczas rozmów również, Prorektor ds. nauki i rozwoju, prof. Tomasz Drewniak, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. Mariusz Kołosowski oraz prof. Marzena Zołoteńka-Synowiec i dr inż. Piotr Bernat odpowiedzialni za współpracę z młodzieżą oraz seniorami.

Nyska Uczelnia współpracuje ze szkołami z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na różnych płaszczyznach współpracy naukowej i studenckiej.

Delegacja mogła zapoznać się z pracowniami na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Wydziale Nauk Medycznych oraz Wydziale Nauk Technicznych. Gości po nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oprowadziła Prodziekan na Wydziale Nauk Medycznych – prof. Agnieszka Wolińska-Grabowska. Pracownie na kierunku kosmetologia przedstawiła mgr Agnieszka Pulik, Prodziekan na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Specyfikę i bazę dydaktyczną na kierunkach architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji przybliżyli: dr inż. arch. Grażyna Lasek, dr inż. Daniel Halikowski oraz dr inż. Jacek Tomasiak, Prodziekan na Wydziale Nauk Technicznych.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik