Kontrast:

Warsztaty Ireneusza Krosny dla studentów PWSZ w Nysie

Studenci z kierunków jazz i muzyka estradowa oraz finanse i rachunkowość PWSZ w Nysie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Ireneusza Krosny z zakresu komunikacji niewerbalnej.

Ireneusz Krosny - student na Wydziale Jazzu PWSZ w Nysie (specjalność instrumentalistyka – fortepian) - jako mim posługuje się zawodowo mową ciała od ponad dwudziestu czterech lat na scenach całego świata. Czas spędzony na analizie i praktycznym używaniu mowy ciała zaowocował wiedzą i doświadczeniem, którymi Ireneusz Krosny dzieli się w ramach różnego rodzaju wykładów, warsztatów i szkoleń zarówno dla instytucji kultury – teatrów i szkół artystycznych, jak i różnych firm. Więcej na temat działalności i warsztatów „Mowa ciała” na stronie artysty: www.krosny.pl

Warsztaty dla studentów PWSZ w Nysie zorganizowane zostały w ramach przedmiotów Komunikacja społeczna oraz komunikacja interpersonalna prowadzonych na Wydziałach Jazzu oraz Nauk Ekonomicznych.

Wywiady na kanale YouTube PWSZ w Nysie:
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pans.nysa.pl
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie © 2022. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik