Kontrast:

Doskonała Nauka – Piękno w architekturze

Publikacja dwóch monografii zwieńczyła realizację projektu pt. „II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Beauty in the Architecture – Harmony of Place” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr DNK/SP/467520/2020. Jego pierwszą częścią była międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, która miała miejsce w PWSZ w Nysie w dniach 13-14 maja 2021 r. 

Więcej informacji o konferencji:

Piękno w architekturze: Harmonia miejsca

Beauty in Architecture: Harmony of Place

 

Książki składają się z ośmiu części, z których pierwszych siedem uporządkowanych zostało według procedury metodologicznej rozpoczynającej od ogółu, tj. miasta jako miejsca o najbardziej złożonym charakterze i kierującej się poprzez charakterystykę przestrzeni publicznych, dominat miejsca ku szczegółowi, tj. strukturze miejsca jako wnętrza i przyjaznej przestrzeni mieszkalnej. Rozdział ostatni łączy analizę miejsca w wymiarze harmonii mikrokosmosu, jakim jest środowisko życia człowieka z makrokosmosem, a w szczególności odzwierciedlającą go przestrzenią sacrum i związanymi z nią wartościami estetycznymi, akcentując przy tym aspekty aksjologiczne (powiązanie piękna z dobrem), symboliczne i duchowe. 

Poszczególne rozdziały, autorstwa naukowców, reprezentujących krajowe oraz zagraniczne ośrodki naukowe, koncentrują się na następujących aspektach programu badawczego: 

  • ujęciu piękna występującego we wnętrzach architektoniczno-urbanistycznych na tle pozostałych wartości estetycznych, a także wartości użytkowych, symbolicznych, technicznych, emocjonalnych, społecznych i religijnych,
  • wypracowaniu interdyscyplinarnego modelu analizy i kształtowania piękna we wnętrzach architektonicznych,
  • określeniu wytycznych w zakresie kształtowania piękna w architekturze wnętrz, harmonii miejsc,
  • internacjonalizacji badań nad pięknem w architekturze. 

 

Książki dostępne są w formule open access na stronie konferencji.

„Piękno w architekturze. Harmonia miejsca”, red. B. Szuba, T. Drewniak

„Beauty in Architecture. Harmony of Place”, red. B. Szuba, T. Drewniak

 

Kontynuacją interdyscyplinarnego programu badawczego, realizowanego przez nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Społecznych będzie międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Beauty in Architecture: Meaning of Signs and Symbols”. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19.05.2023 r. w PWSZ w Nysie. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Doskonała Nauka”.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik