Kontrast:

Delegacje nyskiej Uczelni podczas uroczystości Święta Konstytucji Trzeciego Maja

Delegacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie uczestniczyły w uroczystościach z okazji Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja. Pod pomnikiem Patriotom Polskim złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie reprezentowali: JM Rektor – prof. Przemysław Malinowski, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki – prof. Mariusz Kołosowski, przedstawiciel pracowników PWSZ w Nysie - Zbigniew Jankowski oraz studenci: Dominika Cygoń, Anna Szkudlarek i Wojciech Warchoł (ratownictwo medyczne i Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej COR).  

W imieniu AZS PWSZ w Nysie kwiaty złożyli: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - dr Roman Palacz oraz studenci: Anna Śmidowicz (kosmetologia) i Magdalena Drąg (psychofizyczne kształtowanie człowieka).

Tomasz Wojdyła z Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie wykonał dwa utwory: "Warszawianka" oraz "Tu wszędzie jest Moja Ojczyzna".

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku. Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto.

3 maja 2022 r.
Biuro Promocji PWSZ w Nysie 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik