Kontrast:

„Nyska Nike” dla najlepszych absolwentów PWSZ w Nysie

Wyróżniający się absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie otrzymali statuetki „Nyskiej Nike”. Laureatami tej nagrody są osoby odnoszące sukcesy na wielu polach i zaangażowane w życie społeczności akademickiej. „Nyska Nike” jest przyznawana od 2007 roku. Statuetki oraz dyplomy ‒ w obecności nauczycieli akademickich i opiekunów studentów ‒ wręczyli absolwentom Rektor PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski oraz Prorektor ds. nauki i rozwoju, prof. Tomasz Drewniak.

Statuetki „Nyskiej Nike” w tym roku otrzymali:

‒ Patrycja Grzelaczyk-Korchan (jazz i muzyka estradowa) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej, tj. przygotowanie i prowadzenie licznych koncertów organizowanych przez Uczelnię i Wydział Jazzu. Od 2018 r. absolwentka pełni funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego „Nysa Gospel Choir” oraz dyrygenta chóru. Pani Patrycja prowadzi własne „Studio piosenki” w Ziębicach.

Patrycja Krawietz (ratownictwo medyczne) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pani Patrycja w latach 2019-2020 była wiceprzewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz aktywnie uczestniczyła w działaniach prowadzonych przez studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej „COR”. Aktualnie pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej na oddziale ratunkowym.

‒ Aleksandra Kwiecień (bezpieczeństwo wewnętrzne) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej (była starościną roku). Obecnie pracuje w agencji reklamy.

Maria Mielnicka (finanse i rachunkowość) za wyjątkową aktywność zarówno naukową, jak i organizacyjną. Pani Maria uczestniczyła w licznych projektach realizowanych przez Uczelnię, akcjach promocyjnych oraz była przewodniczącą Studenckich Kół Naukowych „BONUS” i „SYMFONIA”. Pracuje jako młodsza księgowa w jednej z nyskich firm.

Martyna Ryś (architektura) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pani Martyna w latach 2019-2021 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz była członkiem Senatu. Aktualnie studiuje na studiach II stopnia na kierunku architektura.

Jowita Skowrońska (bezpieczeństwo wewnętrzne) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pani Jowita Skowrońska była przewodniczącą i członkiem Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego „BWN” oraz starościną roku. Aktualnie studentka studiów II stopnia na bezpieczeństwie wewnętrznym.

Kinga Twerd (filologia germańska, spec. tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej, m.in. jako członek Studenckiego Koła Naukowego Germanistów. Pani Kinga równolegle ukończyła z bardzo dobrym wynikiem kierunek filologia angielska, uczestniczyła też w wielu szkoleniach z zakresu rozwijania kompetencji retoryczno-komunikacyjnych.

‒ Aleksandra Wajs (informatyka) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej, poprzez zaangażowanie i sumienność w działaniach organizacyjnych na rzecz Uczelni. Absolwentka jest autorką artykułu naukowego. Pracuje jako młodszy programista w firmie Alsecco w Nysie.

Patryk Wysocki (filologia angielska, spec. tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu) za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej, m.in. udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego „Active Minds”. Absolwent jest autorem nieprzeciętnej pracy dyplomowej na Wydziale Neofilologii.

06 czerwca 2022 r.
Biuro Promocji PWSZ w Nysie
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik