Kontrast:

Nyska Nike dla UTW Nysa

Z okazji 20-lecia Uniwersytet Trzeciego Wieku z Nysy został wyróżniony przez PWSZ w Nysie Nyską Nike. Statuetkę wręczył JM Rektor prof. Przemysław Malinowski, któremu towarzyszyli prof. Tomasz Drewniak Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz dr Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW. Nyska Nike przyznawana jest osobom i podmiotom, które w sposób szczególny włączają się z życie społeczności akademickiej PWSZ w Nysie.

UTW w Nysie działa od 2002 r., a w 2011r. sformalizował współpracę z PWSZ w Nysie i od tego czasu aktywnie wspiera wraz z Uczelnią seniorów działających w ramach Stowarzyszenia, które prowadzi Uniwersytet. JM prof. Zofia Wilimowska Rektor PWSZ w Nysie powołała w osobie dr. Piotra Bernata Pełnomocnika ds. współpracy z UTW, który realizuje współpracę w ramach Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Współpraca UTW z PWSZ w Nysie obejmuje, dzięki zaangażowaniu nyskiej społeczności akademickiej, wykłady, seminaria, sesje naukowe, konferencje, szkolenia i spotkania tematyczne, a także spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki oraz gospodarki działającymi w środowisku lokalnym, regionie, Polsce i na świecie co uzupełniane jest nauką języków obcych, obsługi komputerów i aktywną działalnością społeczną. UTW z Nysy korzysta w swojej codziennej działalności z infrastruktury Uczelni.

PWSZ w Nysie prowadzi współpracę sieciową z uniwersytetami z dwu województw, w której uczestniczy też UTW Nysa. Są to konferencje, spotkania, zajęcia i cykliczne wydarzenia organizowane od 2012 roku przez PWSZ w Nysie. W 2017 r. UTW w Nysie obchodząc swoje 15-lecie współuczestniczył w organizacji I. Kongresu UTW Opolszczyzny. W 2019 współorganizował pod patronatem PWSZ w Nysie VIII edycję Międzynarodowej Konferencji Popularno-Naukowej Seniorzy Polsko – Czeskiego Pogranicza. UTW w Nysie i 7 innych uniwersytetów od 2019r. uczestniczy w projekcie Kształcenie Ustawiczne Seniorów, w ramach którego wsparł w 2021 r. organizację zajęć zjazdowych dla uczestników Projektu. Członkowie UTW w Nysie uczestniczą w Nyskim Festiwalu Nauki.

Możliwości z których korzystają poszczególne uniwersytety wynikają z oferty jaką kieruje PWSZ w Nysie w ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni i działań rozszerzających, także we współpracy z otoczeniem samorządowym, gospodarczym i społecznym w tym we współpracy z partnerami zagranicznymi.

W trakcie uroczystości przedstawiciele Uczelni w osobach Rektora prof. Przemysława Malinowskiego, prof. Tomasza Drewniaka Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, dr. Piotra Bernata Pełnomocnika ds. współpracy z UTW i mgr Iwony Podpory współpracującej z UTW Nysa otrzymali podziękowania za dotychczasową współpracę.


Foto źródło: UM w Nysie, Starostwo Powiatowe w Nysie

 

                                                                                                                                                                    17 czerwca 2022 r.
                                                                                                          dr Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW

 
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik