Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:   

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne   w województwie opolskim”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V,  Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

  

W projekcie przeprowadzone zostaną nieodpłatne szkolenia z zakresu konserwacji oraz opieki nad zabytkami. Szkolenie praktyczne będzie polegać na realizacji zabiegów  konserwatorskich m.in. zabytków z terenu gminy Pokój.  

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez dyplomowanych konserwatorów zabytków oraz ekspertów  w dziedzinie badań. Po ukończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności pomocniczych w konserwacji zabytków poświadczone przez prowadzących szkolenia oraz Partnerów Projektu tj.:  PWSZ w Nysie, WUP w Opolu, OWKZ oraz Gminę Pokój. Dla co najmniej 5 uczestników projektu zostanie pozyskane zatrudnienie bądź udzielona zostanie pomoc w założeniu działalności gospodarczej   

Więcej  informacji:    https://arc.pans.nysa.pl/index.php?p=26,1176,0,0,-1,635
oraz na stronach internetowych partnerów
a także pod numerem telefonu:  532 279 659

 

Formularze:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK