Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW dr Iwona Konopnicka oraz Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Violetta Rezler-Wasielewska mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z dr. Piotrem Stankiem pt. Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich
i plebiscytu (1919–1921)

Łambinowice, 4 maja 2022 r. (środa), godz. 17.00 siedziba Muzeum przy ul. Muzealnej 4

 

Szanowni Państwo!


Pierwsze dni maja to czas ważnych rocznic historycznych. Uroczyście wspominamy m.in. wybuch III powstania śląskiego. Jako mieszkańcy Śląska Opolskiego sięgamy zatem pamięcią do wszystkich wydarzeń rozgrywających się na Górnym Śląsku w latach 1919–1921: trzech zrywów powstańczych ludności polskiej, plebiscytu mającego zdecydować o przyszłości tej części Europy, a w końcu podziału regionu między Niemcy i odrodzoną Polskę, którego setna rocznica przypada w tym roku.
Jednak powinniśmy także pamiętać, że historia walk o przyszłość Śląska, toczących się po zakończeniu I wojny światowej, nie sprowadza się tylko do wydarzeń z terenu objętego plebiscytem. Istotną, acz mało dziś znaną rolę odgrywało w nich bowiem
zaplecze tych zmagań, a wśród nich niemiecki kompleks wojskowy i obozowy Lamsdorf, leżący wówczas poza spornym terytorium. W niedalekiej odległości od wytyczonej przez aliantów linii demarkacyjnej, oddzielającej obszar plebiscytowy od reszty Niemiec, funkcjonował w tym czasie w Lamsdorf poligon wojskowy, obóz jeniecki, obóz repatriacyjny, miejsce składowania broni oraz stacjonowania różnych niemieckich formacji zbrojnych, a nawet miejsce internowania przez Niemców działaczy śląskich.
W trakcie najbliższych „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” wątki te przybliży dr Piotr Stanek z Działu Naukowego naszego muzeum, autor pracy pt. Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919–1921). Publikację wydało nasze Muzeum w końcu 2021 r., we współpracy z Instytutem Śląskim w Opolu.

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK