Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

IPERION HS to konsorcjum 24 partnerów z 23 krajów, które przyczynia się do stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej w dziedzinie nauk o dziedzictwie. Oferuje szkolenia i dostęp do szerokiej gamy instrumentów naukowych wysokiego poziomu, metodologii, danych i narzędzi służących do rozwoju wiedzy i innowacji w dziedzinie nauk o dziedzictwie.

Do dnia 30 czerwca 2021r. trwa drugi nabór wniosków dla instytucji i osób chcących skorzystać z możliwości 3 dostępnych platform:

ARCHLAB: Dostęp do fizycznych i cyfrowych (offline) zbiorów danych w europejskich muzeach lub instytutach konserwatorskich, takich jak obiekty, obrazy techniczne, próbki i materiały referencyjne, dane analityczne i dokumentacja konserwatorska. 

FIXLAB: Dostęp do aparatury służącej do badań nad dziedzictwem, np. akceleratory cząstek, źródła neutronów i laserów oraz innych nieprzenośnych urządzeń badawczych.

MOLAB: Dostęp do mobilnego oprzyrządowania analitycznego do pomiarów in-situ (bliskiego zasięgu i teledetekcji) na obiektach, zbiorach, budynkach i miejscach, umożliwiając nieinwazyjne badania w złożonych, multidyscyplinarnych projektach diagnostycznych. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.iperionhs.eu/

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK