Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie w ramach cyklu "Łambinowickie Spotkania Muzealne" zatytułowane: Potęga smaku? Życie w stalagach Lamsdorf (1939–1945), które odbędzie się 8 września (środa) o godz. 17.00  w siedzibie Muzeum, w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4.

Wydarzenie realizowane jest w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasło brzmi: „Smaki dziedzictwa”.

W odniesieniu do tematyki, jaką zajmuje się Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, brzmieć może wręcz niestosownie.  Czy w kontekście niedożywienia lub wręcz głodu, prowadzącego do śmierci wypada odwoływać się do jakichkolwiek kulinarnych tradycji? Czy w ogóle pojęcie „smaku”, zwłaszcza w sensie estetycznym, można odnosić do tragicznej historii obozów, np. tych z lat II wojny światowej? Odpowiedź na te pytania nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Wyżywienie w obozach, które poczynając od lat 70. XIX w. tworzono w Lamsdorf/Łambinowicach pięciokrotnie, zawsze było jednym z najbardziej podstawowych problemów izolowanych jeńców wojennych i cywilów. Zachowane świadectwa z lat II wojny światowej wskazują na drastyczne ograniczenia w tej kwestii, głodowe racje żywnościowe czy brak higieny w przyrządzaniu i spożywaniu pokarmów. Z drugiej strony dowodzą tego, że człowiek nawet w nieludzkich warunkach jest zdolny do poszukiwania smaku i piękna, a niekiedy traktuje to – zgodnie z przesłaniem wiersza Zbigniewa Herberta „Potęga smaku” – jako protest przeciwko systemowi totalitarnemu.
„Smaki dziedzictwa” to wreszcie określenie, któremu naszym spotkaniem chcemy nadać również znaczenie symboliczne. Trzeba bowiem pamiętać, że w bogactwie smaków odnaleźć możemy także smak gorzki. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w ramach „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” i Europejskich Dni Dziedzictwa, opowiemy o warunkach życia w obozach jenieckich Lamsdorf w latach II wojny światowej, diecie jeńców, a także o ich staraniach skupionych na zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Pomogą nam w tym bogate zbiory muzeum: przedmioty codziennego użytku, fotografie, jenieckie dzienniki i wspomnienia.

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK