Kontrast:
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy

Uczelnia Student AIP RCTWiTI

2019.11.07 Płatne staże w Parlamencie Europejskim

Jeśli chcesz poznać zasady funkcjonowania PE i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w wielokulturowym środowisku to ten staż jest dla Ciebie!

 

 

 

Staże im. Roberta Schumana są dedykowane dla absolwentów szkół wyższych - dla osób, które ukończyły studia na poziomie min. licencjatu. Trwa on 5 miesięcy, rozpoczyna się 1 marca lub 1 października i można go odbywać w Brukseli, Luksemburgu, Strasburgu lub w Biurach PE w 28 państwach członkowskich, a zatem także w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu lub w Warszawie.

Terminy przyjmowania podań

  • 1 listopada - 30 listopada
  • 1 czerwca - 30 czerwca

Wymagania – absolwenci:
- muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub kraju kandydującego do przystąpienia do UE (wskazówka: 10% stażystów może pochodzić spoza państw członkowskich lub ubiegających się o członkostwo),
- muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu (nie ma górnej granicy wieku),
- muszą wykazać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych UE,
- nie odbywali wcześniej płatnego stażu i nie pracowali dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE (wskazówka: osoby, które brały udział w programie stażowym Erasmus+ mogą nadal aplikować o staż w PE, jeśli staż Erasmus+ nie odbywał się w jednej z instytucji UE i nie trwał dłużej niż cztery tygodnie),
-w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyli w programie wizyt naukowych.

Aby się zarejestrować odwiedź główną stronę poświęconą stażom (https://ep-stages.gestmax.eu), wybierz ofertę, na którą chcesz aplikować, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny.

Aplikowanie - wybierz stanowisko, które Cię interesuje, zaloguj się na wcześniej utworzone konto, prześlij swoje CV (tylko w formacie Europass) i list motywacyjny (maksymalnie jedna strona).

Możesz ubiegać się tylko o 3 oferty stażowe w jednym okresie aplikacyjnym.

Dokumenty, które należy przesłać po umieszczeniu na liście kandydatów, to: skan dowodu tożsamości, skan dyplomu uczelni wyższej, zaświadczenie o niekaralności (nie starszy niż 6 miesięcy) i zaświadczenie o miejscu zamieszkania.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/stages/.

Biuro Karier i Badania Rynku Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK