Kontrast:

KontaktAktualności

Biuro Projektów i Programów

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

„Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia”

Projekt pn. Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia” złożony w ramach PO WER Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych otrzymał dofinansowanie.

Na realizację projektu PWSZ w Nysie otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 188 040,87 zł, łączna wartość projektu wynosi 5 348 495,87 zł. Projekt realizowany jest od 15 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2021 r.

Celem głównym projektu jest realizacja zintegrowanego program rozwoju PWSZ w Nysie (etap 2) w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz wzrostu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni zakłada częściową realizację programów kształcenia poprzez e-learning, utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych (architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) oraz podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami NRIG obrazujące lokalne trendy gospodarcze.

W ramach projektu zmiany zostaną wprowadzone także w bibliotece, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Projekt zakłada także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry poprzez certyfikowane szkolenia i staże dydaktyczne w realiach rynkowych. Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy.

Biuro Projektów i Programów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK