Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Soli Deo Aleja Zadumy i Refleksji Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku

Studenci I roku WNT kierunku Architektura w ramach przedmiotu Semiotyka przestrzeni architektonicznej zaprojektowali Aleję Zadumy i Refleksji w Prudniku. Projekt alei poświęcony został ks. Kardynałowi Wyszyńskiemu, więzionemu w klasztorze franciszkanów w Prudniku od 6 października 1954 do 27 października 1955 roku. Założeniem projektu było opracowanie i wyznaczenie 14 stacji wzdłuż ścieżki spacerowej wokół Góry Klasztornej (Kozia Góra) w Prudniku. Zaprojektowane stacje stanowią miejsca refleksji nad myślami – cytatami ks. Kardynała.

Cytaty z jego duszpasterskiego, intelektualnego dorobku mają określać charakter wyznaczonych miejsc. Pod względem formalnym zaprojektowane elementy alei mają tworzyć przyjazny klimat dla refleksji i zadumy, a zastosowane w projektach rozwiązania formalne i użyte materiały -  powinny harmonizować z otaczającym krajobrazem.

Koordynatorem projektu był dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, a  studenci wykonali projekty pod nadzorem mgr. Andrzeja Jaworskiego i mgr. Ryszarda Szymończyka.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK