Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta pracowników PWSZ Nysa w İstanbul Kültür University

W dniach 15-19.11.2021, delegacja z PWSZ w Nysie w składzie: dr Alina Bryll z Wydziału Neofilologii i dr inż. arch. Agata Pięt z Wydziału Nauk Technicznych zrealizowały mobilność w ramach programu Erasmus+ K103 do İstanbul Kültür University w Stambule w Turcji.

Głównym celem wyjazdu była realizacja zajęć, wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania Programu Erasmus+ w obydwu uczelniach a także zapoznanie się z bazą dydaktyczną, metodyką nauczania oraz nowymi technologiami uczelni partnerskiej.

Delegacja została przyjęta przez Panów Seçkin Taygun Altındaş i Ahmet Şimşek z Biura Współpracy Międzynarodowej, z którymi omówiono ogólne warunki obecnej współpracy w zakresie wymiany studentów i pracowników.

W ramach wizyty na Wydziale Architektury dr inż. arch. Agata Pięt poprowadziła zajęcia projektowe z zakresu mieszkalnictwa wielorodzinnego, a także wykład dla studentów kierunku architektura. Tematyka wykładów dotyczyła: wielofunkcyjnych rozwiązań dworców kolejowych, zagospodarowania ich najbliższego otoczenia oraz przekształceń terenów pokolejowych i poprzemysłowych. Dr Alina Bryll, na prośbę Wykładowców i Studentów Wydziału Języków Obcych uniwersytetu w Stambule, przeprowadziła warsztaty z etykiety w korespondencji elektronicznej oraz profesjonalnego wygłaszania prezentacji. Dyskusja podczas zajęć na obu kierunkach pokazała, że Studenci są zainteresowani studiowaniem w PWSZ w Nysie w ramach programu Erasmus+.

Zajęciom dla studentów towarzyszyły spotkania z pracownikami kierunków: architektura oraz języki obce, umożliwiające m.in. wymianę doświadczeń i myśli naukowej. W trakcie spotkania z Dziekan Wydziału Architektury Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu poruszono zagadnienia związane z możliwościami dalszej współpracy. Kolejne spotkanie dotyczące kontynuacji współpracy i wspólnych projektów naukowych odbyło się z Dziekanem Wydziału Języków Obcych, Prof. Sinan Bataklar. Na temat mobilności pracowników i studentów w ramach programu Erasmus+ oraz dobrych praktyk w zakresie nauczania języka obcego rozmawiano podczas spotkania, w którym wzięły udział Wykładowczynie uniwersytetu: Tuğba Glimbert, Seda Kölük, Asuman Özyilmaz Beşli i Özğe Çelik. W trakcie spotkania z dr arch. Ayşe Gökşin, koordynatorką współpracy międzynarodowej na kierunku architektura, omówiono i porównano programy studiów na uczelniach partnerskich.

Serdecznie dziękujemy pracownikom za tak miłe przyjęcie, a studentom za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK