Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Awans naukowy na doktora habilitowanego

Pani dr Małgorzata Korpała w dniu 15 grudnia 2020 uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła roli badań konserwatorskich w procesie rewaloryzacji architektury. Jest konserwatorem dzieł sztuki, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2005 roku Małgorzata Korpała jest pracownikiem PWSZ w Nysie: w latach 2005-2009 była Dyrektorem Instytutu Konserwacji Zabytków, a od 2009 roku wykłada na kierunku architektura. Dla studentów specjalności konserwacja i ochrona zabytków prowadzi autorskie zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii i technik konserwacji zabytków architektury, materiałoznawstwa konserwatorskiego, badań zabytków, a także profilaktyki konserwatorskiej.

Dr. hab. Małgorzata Korpała zajmuje się badaniami konserwatorskimi w zabytkach architektury polegającymi na analizie wystroju i kolorystyki zabytkowych budowli, ocenie stanu zachowania substancji zabytkowej oraz opracowaniu programu prac konserwatorskich. Jest autorką wielu publikacji z zakresu konserwacji i badań w zabytkach architektury.

Od 2017 roku jest Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami: konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz badań konserwatorskich.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK