Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

LABORATORIUM RÓWNOLEGŁEGO I ROZPROSZONEGO PRZETWARZANIA (LRRP)

W laboratorium podstawowym zasobem jest klaster RRP o konfiguracji przedstawionej na rysunku znajdujący się w serwerowni w budynku A. Dostęp do klastra jest zdalny dla uprawnionych użytkowników z jednego z pomieszczeń laboratoryjnych w budynku H, przy pomocy narzędzi właściwych środowisku operacyjnemu Linux CentOS i systemu wirtualizacji Xen.

Klaster LRRP wykorzystywany jest do zajęć praktycznych z przedmiotów:

 1. Systemy Równoległego i Rozproszonego Przetwarzania
 2. Przetwarzanie Równoległe oraz w pracach dyplomowych.

Architektura klastra:

 1. 6 identycznych maszyn 2-procesorowych o 4 rdzeniach na procesor, wyposażonych w 16 GB RAM i 250 GB pamięci dyskowej netto.
 2. System operacyjny Linux wersja CentOS (odpowiednik RedHat Enterprise Linux), obecnie wersja 5.4 (do aktualizacji).
 3. Na maszynach fizycznych aktywny jest system wirtualizacji Xen.
 4. Dostęp użytkowników – powłoka tekstowa bash.
 5. Język programowania GNU C, kompilator gcc i związane z nim systemowe programy narzędziowe.
 6. Biblioteki API OpenMP i OpenMPI.
 7. Edytory tekstu (nano, vi, itp.).
 8. Program zarządzania plikami Midnight Commander.
 9. Programy do monitorowania procesów: top, htop.
 10. Inne programy w miarę potrzeb.

Wykorzystanie maszyn:

 1. 5 szt. maszyn jest dedykowanych do wykonywania programów studenckich.
 2. Maszyny do ćwiczeń dostępne są (tylko) w podsieci LAN PWSZ w Nysie – przewodowo i bezprzewodowo.
 3. Grupa studencka maks. 20-osobowa jest organizowana w maks. 10 zespołów (grup) ćwiczeniowych, w zasadzie po 2 osoby każdy.
Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK