Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - informatyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Specjalność: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE

Celem programu studiów na specjalności systemy i sieci komputerowe jest przygotowanie inżyniera w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji informatycznych systemów komputerowych, w szczególności - komputerowych systemów sterowania, zarządzania systemami produkcyjnymi i usługowymi, projektowania i administrowania sieciami komputerowymi oraz bazami danych. Zdobyte wykształcenie będzie można również wykorzystać na stanowiskach specjalisty ds. testowania, specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz konsultanta i wdrożeniowca.
Duża liczba ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów powoduje, że przyszły inżynier nabywa obszerne i aktualne umiejętności w dziedzinach, w których występuje stałe i znaczne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie systemów i sieci komputerowych.

Umiejętności absolwenta:
Absolwent specjalności systemy i sieci komputerowe jest inżynierem posiadającym umiejętności pozwalające podjąć pracę przy wytwarzaniu oprogramowania, wdrażaniu systemów i sieci komputerowych. Może także pracować jako administrator systemów lub sieci komputerowych. Po ukończeniu studiów inżynier specjalności systemy i sieci komputerowe jest przygotowany do prowadzenia we własnym zakresie małej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Może też pracować jako informatyk na stanowisku inżyniera systemowego lub projektanta.

Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka, tak studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, mają możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia organizowanych przez wszystkie wydziały realizujące program kształcenia informatyki II-go stopnia na kierunkach informatycznych na politechnikach, a w szczególności w nieodległych ośrodkach, np. na Wydziałach Zarządzania i Informatyki oraz Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a także Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej i na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek informatyka, PWSZ w Nysie © 2019   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK