Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy
Centrum dysponuje następującymi laboratoriami:
PRACOWNIA KONSERWACJI RZEŹBY KAMIENNEJ I DETALU ARCHITEKTONICZNEGO
Przeprowadza konserwację i restaurację elementów architektonicznych i rzeźb kamiennych, zabytkowych elewacji, detalu i dekoracji wykonanych w zaprawach mineralnych, gipsie, stiuku. Wykonuje rekonstrukcje i kopie detali architektonicznych w kamieniu, gipsie, sztucznym kamieniu.
wyposażona m.in. w:
 • Laser Smart Clean (1064 nm)
 • Laser Rafaello (1064, 532, 355, 266 nm)
a także:
 • myjki wysokociśnieniowe KARCHER HDS 798 CSX
 • piaskarki SANDMASTER PLUS
 • mikropiaskarka CTS 1 i mikrohydropiaskarkaCTS 6
 • kruszarka RETSCH BB-300
 • wytrząsarka AS 200 Control z sitami 0,04-2mm
Laser Smart Clean Laser Rafaello Myjka wysokociśnieniowa

Kruszarka Mikropiaskarka Piaskarka z kompresorem

PRACOWNIA KONSERWACJI MALARSTWA SZTALUGOWEGO
Wykonuje prace konserwatorskie obrazów na płótnie i drewnie. Przeprowadza nieniszczące badania malowideł sztalugowych
Wyposażenie:
 • Kamera widikonowa C7500-51 (podczerwień 770-1100) z kontrolerem C2741-90
 • Stół dublażowy 2 x 3 m
 • Stół dublażowy 1 x 1,25m
 • Skalpele parowe
Stół dublażowy Skalpele parowe Kamera widikonowa

PRACOWNIA KONSERWACJI MALARSTWA ŚCIENNEGO
Prace konserwatorskie i restauratorskie w terenie przy polichromiach ściennych wykonanych wszelkimi technikami.PRACOWNIA KONSERWACJI RZEŹBY DREWNIANEJ
Przeprowadza konserwacje ołtarzy drewnianych, rzeźb i detali drewnianych, polichromowanych, złoconych ram itp.


PRACOWNIA KONSERWACJI CERAMIKI
Wykonuje konserwacje rzeźb i detali wykonanych w różnych rodzajach ceramiki szkliwionej i nieszkliwionej jak: terakota, majolika, glina wypalana, biskwit, porcelana.


PRACOWNIA KONSERWACJI METALU
Przeprowadza konserwacje elementów rzemiosła artystycznego: odlewanych, kutych i repusowanych, malarstwa na blasze.


PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
Wyposażona w sprzęt służący dokumentowaniu wszelkich rodzajów obiektów zabytkowych przed, w trakcie i po konserwacji.


LABORATORIA ANALITYCZNE
Laboratorium zajmuje się badaniami i analizą wyników badań przeprowadzanych na oryginalnych obiektach zabytkowych na potrzeby konserwacji, dokumentacji, dla celów naukowo-badawczych, do specyfikacji przetargowych. Przeprowadza również badania materiałów na potrzeby budownictwa i przemysłu.
Wyposażenie:

 • Mikroskop skaningowy JSM-6380LA z analizatorem EDS
 • Komora starzeniowa z ATLAS UV2000
 • Komora klimatyczna ESPEC LHU-113
 • Suszarka próżniowa
 • Wagi cyfrowe
 • Mikroskop stereoskopowy z aparatem fotograficznym
 • Mikroskop biologiczny
Mikroskop skaningowy Komora starzeniowa Komora klimatyczna

Suszarka próżniowa Wagi cyfrowe Mikroskop stereoskopowy
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK