Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Od listopada 2007 roku Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie, wspólnie z PERA Fine Arts Education Centre w Istambule (Turcja) jako koordynatorem, rozpoczęło realizację projektu pilotażowego w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. "Development of web-based education module for the craftsmen working in restoration sector to receive a vocational training according to European Quality standardization". Akronim RESELTAM - "Opracowanie Programu studiów w zakresie konserwacji zabytków w oparciu o e-learning dla osób z sektora restauracji zabytków w celu ich przeszkolenia zgodnie z europejskimi standardami jakości" LLP-2007-TR-LEONARDO-LMP

Partnerzy projektu:

 • PERA Fine Arts Education Centre w Istambule (Turcja),
 • ESTA-Bildungswerk EV, Oeynhausen (Niemcy),
 • Ecole D`Avignon Centra de Formation a la Rehabilitation du Patrimoine Architectural, Graz (Francja),
 • Instituto per L`arte e il Restauro Palazzo Spinelli (Palazzo Spinelli Institute), Firenze (Włochy),
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (Polska)
 • Związek Zawodowy Budowlani, Zarząd Krajowy, Warszawa (Polska).

Ogólne założenia projektu:
Wiele obiektów należących do kulturowego dziedzictwa narodowego (budynków itp.) zostało zniszczonych przez stosowanie złych metod konserwacji. Dlatego projekt zakłada wsparcie środowiska branżowego tj. asystentów, architektów, osób współpracujących z architektami.

Projekt dotyczy opracowania programu nauczania w systemie on-line opartego o E-learning w dziedzinie konserwacji zabytków. Wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia takiego programu studiów, jego uczestnicy wykazać się będą mogli profesjonalnymi kwalifikacjami do prowadzenia nadzoru nad pracami konserwatorskimi.

Celem projektu jest ponadto opracowanie konkretnych wizualnych i drukowanych produktów (tj. książek, CDs, strony internetowej) ze wszystkimi informacjami o właściwych metodach konserwacji. Poprzez realizację projektu dążyć będziemy do ustandaryzowania metod konserwacji podwyższających kwalifikacje w tym sektorze.

Po wdrożeniu opracowanych metod i standardów konserwacji wypracowany produkt w postaci programu nauczania umożliwi ekspertom w dziedzinie restauracji zabytków angażować właściwie wykwalifikowaną kadrę do swoich projektów.

Projekt powinien być wykorzystany przez grupę docelową jako teoretyczny przewodnik edukacyjny w dziedzinie prawidłowych metod konserwacji. Grupa docelowa uczestniczyć będzie w zajęciach programowych. Po ich zakończeniu i spełnieniu wymagań kursowych, uczestnicy (instytucje) otrzymają dyplom specjalisty w dziedzinie konserwacji.

Grupa docelowa:
 • wszystkie osoby pracujące w sektorze konserwacji
 • pracownicy, osoby asystujące, mgr konserwacji, architekci
 • firmy zajmujące się konserwacją, instytucje, szkoły, akademie, uniwersytety
 • absolwenci i bezrobotna młodzież
 • stowarzyszenia
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK