Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

UWAGA! JUŻ JEST NOWA SPECJALIZACJA
NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE: P E N I T E N C J A R Y S T Y K A!

Jeśli myślisz o pracy w Służbie Więziennej, jeśli czujesz powołanie do dbania o porządek publiczny i bezpieczeństwo w naszym kraju oraz chcesz studiować w atrakcyjnych warunkach pośród ludzi czujących podobnie jak Ty- to już dziś czekamy na Ciebie w INSTYTUCIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PWSZ w Nysie!

W ramach specjalności penitencjarystyka oprócz przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego student zapozna się w ramach kierunków specjalizacyjnych z zagadnieniami charakterystycznymi dla tej specjalności. Pozna zagadnienia z zakresu m.in. organizacji polskiego systemu penitencjarnego, prawnych podstaw resocjalizacji, ochrony i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, zarzadzania nimi, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pragmatyki Służb Więziennych. Wiedza z tego obszaru bezpośrednio przydatna jest osobom zatrudnionym w jednostkach penitencjarnych, ale także pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy osobom, które zamierzają podjąć pracę lub pracują w charakterze kuratorów zawodowych i społecznych oraz pracowników socjalnych. Stanowić tym samym będzie okazję dla zdobycia nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy w dziedzinach pokrewnych z tymi w których zawodowo się realizują.

W Opolu utworzony jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, a w całym województwie działa szereg podległych jemu jednostek w postaci zakładów karnych (Nysa, Głubczyce, Brzeg, Kluczbork, Strzelce Opolskie, Opole, Sieraków Śląski), oddziałów zewnętrznych (Grodków, Turawa) aresztów śledczych (w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Prudniku). Pozwoli to absolwentom studiów na efektywne poszukiwanie pracy w regionie bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Już na etapie procesu kształcenia powstanie możliwość praktycznego przygotowania do zawodu poprzez udział w praktykach organizowanych w jednostkach penitencjarnych".

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK