Tytuł: Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Społeczny wymiar bezpieczeństwa

Redakcja: Marek Z. Kulisz
ISBN: 978-83-65881-11-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018

Liczba stron: 247

Cena: 25 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Społeczny wymiar bezpieczeństwa jest trzecim opracowaniem z cyklu Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego, serii wydawniczej firmowanej przez Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie, stworzonej z zamysłem stworzenia platformy dialogu (wymiany myśli) o aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego.
Ukierunkowanie procesu badawczego na wypracowanie teoretycznych rozwiązań chroniących społeczeństwo przed negatywnymi czynnikami (zagrożeniami), powstającymi wewnątrz państwa, stanowi swoiste wyzwanie dla praktycznych koncepcji wdrażanych w życiu. Vademecum Bezpieczeństwa Wewnętrznego daje możliwość zderzenia teorii i praktyki, jest idealną płaszczyzną wymiany podglądów, a to zawsze stanowi inspirację do poszukiwania rozwiązań konceptualnych służących poprawie poczucia bezpieczeństwa obywateli. (...) celem niniejszego dzieła jest umożliwienie zaprezentowania swoich poglądów, a nawet dylematów dotyczących społecznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego przez teoretyków oraz praktyków tej płaszczyzny bezpieczeństwa.
Część pierwsza poświęcona została na ukazanie dylematów kadry naukowej oraz praktyków zawartych w ramach ośmiu twórczych, syntetycznych materiałach.
Druga część opracowania zawiera cztery artykuły zawierające rozważania młodych adeptów nauki o wybranych aspektach bezpieczeństwa społecznego.
(...) do rąk Czytelników trafia zbiór przemyśleń, rozważań, a nawet dylematów kadry naukowej i dydaktycznej, w tym także praktyków, a także studentów, młodych adeptów nauki. Treści prezentowane w poszczególnych fragmentach dzieła dotyczą różnorodnej tematyki, ale łączy je jeden aspekt - społeczny wymiar poruszanych kwestii. Materiał ten stanowi również idealne wsparcie (swoiste résumé) dla studentów, kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne oraz kierunków pokrewnych, gdzie rozważane są aspekty bezpiecznego rozwoju jednostek i grup społecznych (ze wstępu).