Symbol pobrano z witryny 

http://www2.warwick.ac.uk/services/cap/skills/accredited/elearning/

                                                                                 E - learning                       

 

    Niniejsza strona Internetowa wchodzi w skład ' rozproszonego  website'u , który jest narzędziem wspomagającym tzw. e- learning w zakresie interdyscyplinarnych problemów z pogranicza medycyny, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i filozofii. 

    Celem proponowanego tutaj " zdalnego nauczania " jest zwiększenie zdolności do całościowego, zintegrowanego rozumienia świata i zachodzących wydarzeń, poczynając od uwarunkowań najbardziej nadrzędnych. Jest to ważne także dla umiejętności włączenia w zakres swojego aparatu pojęciowego, stosowanego w trakcie studiów i w życiu codziennym elementów pozornie odległych. I tak dla osób studiujących nauki techniczne pomocna będzie np. znajomość elementów psychologii i socjologii, a  dla osób studiujących nauki społeczne jak i medycynę istotna jest znajomość  najnowszych teorii z zakresu geofizyki i filozofii. 

    Część włączonych tu tekstów była prezentowana, w latach 1998 - 2005,  poprzez witrynę pt.: " Zdalne wspomaganie rozpoznawania i leczenia psychologicznych i kulturowych uwarunkowań  złego samopoczucia i chorób "    

   Z poprawność merytoryczną prezentowanych to treści odpowiada niżej podpisany 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak Jedna ze stron niniejszego website'u zawiera listę  publikacji naukowych  autora witryny, opublikowanych w recenzowanych czasopismach. 

  Obecnie, w niniejszej witrynie wyróżniona następujące działy:

1. Fizjologia, neurofizjologia, działanie mózgu

2. Genetyka

3. Materiały ' narzędziowe ' pomocne dla realizowania zadań praktycznej medycyny klinicznej     

4. Psychologia, psychologiczne uwarunkowania złego samopoczucia oraz promocja zdrowia poprzez rozeznanie i modyfikację stanu psychicznego.

5. Pośrednie formy psychoterapii ( biblioterapia, filmoterapia, podróże terapeutyczne, recepty holistyczne )   

6. Nauki społeczne 

7. Geofizyka, heliofizyka - wpływ na organizm człowieka

8. Filozofia przyrody - przegląd teorii starających się wyjaśnić " kosmologiczny sens istnienie ludzi "

9. Strony sformułowane w języku angielskim dotyczące trudnych problemów społecznych

10. Metodologia badań naukowych ( autor.: prof. Czesław CEMPELl )  

11.Teoria i inżynieria systemów, Technozofia ( autor.: prof. Czesław CEMPEL )

13. Rozważania na temat skutecznej organizacji służby zdrowia i autorski projekt reformy ubezpieczeń zdrowotnych

14. Odwieczne pytania - niestandardowe odpowiedzi 

15.  Wykład inaugurujący rok akademicki

16.  Wykłady wygłoszone w zagranicznych uczelniach   w latach   2007 -2013  

           [ Wykład wygłoszony w ramach programu LLP/ Erazmus .: Medycyna holistyczna - uzasadnienia metafizyczne ]

              [Wykład wygłoszony w ramach programu  LLP/Erazmus.: Metaphysical justifications of normative ethics for nurses] 

              [ Referaty wygłoszone na konferencji pt." Dostojne Umirani" zorganizowanej w dniu 4.12.2007 przez

               "Lekarske Fakulty Univerzity Palackeho v Olomouci i Vojenska Nemocnice Olomouc" ]           

              [ Cykl referatów wygłoszonych  w trakcie wizyty orgaizowanej w ramach LLP/Erazmus - Haute Ecole de Namur - Belgia (marzec 2009)]                            

 

a. Justifications métaphysiques de l'éthique normative des infirmières.     http://www.angelfire.com/ga3/gean/ethique.htm 

b. La théorie de la participation des hommes dans la réversible reconstruction de l'Univers - théorie indiquant le sens de la vie humaine et remontant  bien être et la santé.  http://www.angelfire.com/ga3/gean/theorie.htm   

c. Les conséquence sociales et culturelles de la reconnaissance la théorie de la participation des hommes dans la réversible reconstruction de l'Univers 

http://www.angelfire.com/ga3/gean/consequences.htm

                [ Wykład wygłoszony w trakcie wizyty organizowanej w ramach LLP/Erazmus na Uniwersytecie w Lublianie

                     (Department of Health Care)  w dniu 13.10.2009  ]

 

               [ Wykład wygłoszony w trakcie wizyty organizowanej na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie ( maj 2010),

                    pod tytułem "Graphical tools and short synopsis as a practical method for quick psychological examinations and interventions". ] 

 

               [ Wykład wygłoszony w Institute of Health Care Studies  of Thomas Bata University, pt.: The tool useful for the therapist

                  and the environmental nurses in assessing health status and its determinants in patients visited in their homes.

                 Zlin, Czechy, 2012 ]

 

               [  Wykład wygłoszony w Institute of Health Care Studies  of Thomas Bata University, pt.:   Comparison of fertility ratios,  attitudes

                  and beliefs  in samples  of  Polish and  Czech women as a basis  for  formulation of the theory explaining the  birth decline.

                  Zlin, Czechy, 2013 ]                 

              

Ogólnym schematem porządkującym zakres tematyczny niniejszej  witryny jest  poniższy rysunek.:

     

  

Autor niniejszej witryny.:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak homepage.:   http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm

E - learning Initiative Group ; andrzejbrodziak@wp.pl  

 Autorzy innych, zewnętrznych witryn dotyczących e-learning , którzy współpracują z nami: 

1. Prof. Czesław CEMPEL, Politechnika Poznańska , http://neur.am.put.poznan.pl 
   Metodologia badań naukowych. Teoria systemów. Technozofia.
http://neur.am.put.poznan.pl/Skrypty/skrypty.htm  

2. Mgr. Marek Jan Kasperski, http://www.kognitywistyka.net/~kasperski/index.html 

   Kognitywistyka.net http://www.kognitywistyka.net 

3. Dr. Matti Pitkanen, University of Helsink, Department of Physics, Theoretical Physics Division http://tgd.wippiespace.com/public_html Inspired theory of consciousness .

 

Lista publikacji naukowych głównego autora  witryny  patrz http://pwsz.nysa.pl/~andrzej.brodziak/listapublikacji.htm  

Inne istniejące witryny lub teksty dostępne zdalnie, które powstały z inspiracji

 wcześniejszych prac w/w  głównego autora websit'u .:       

1. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml

2.   The Internet Journal of World Health and Societal Politics (ISSN: 1540-269X) ,2008, vol.5, nr 2 - A. Brodziak.: Theories attributing meaning to human life and promoting health
http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol5n2/theory.xml

3. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

4. Medical Science Monitor.: Andrzej Brodziak i wsółpr. : Clinical significance of knowledge about the structure, function, and impairments of working memory.

    Med Sci Monit 2013; 19: 327-338 ,  http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/883900

4. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255  

5. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html   

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  ,   http://www.ling.pl/
Słownik Merriam-Webster, określający wymowę http://www.m-w.com/ 
Free Medical Books   http://www.freebooks4doctors.com/fb/english1.htm 
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Medline Plus Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/ 

 Homepage autora.:   http://www.angelfire.com/ga3/gean/homepage.htm

Kontakt z  autorem.:  andrzejbrodziak@wp.pl