Wydarzenia Kultura Nauka Sport

Uczelnia

Uczelnia Student UTW Rekrutacja
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Nowość! Bezpłatne studia dzienne w trybie popołudniowym na informatyce! Dla pracujących i nie tylko! | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Nowość! Studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo z realizacją zajęć teoretycznych w czasie zjazdów weekendowych. Dla pracujących i nie tylko! | Pielęgniarstwo | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji | Zdrowie publiczne |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2012   kontakt z webmasterem: ,
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, Instytut Dietetyki - dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie społeczne, Instytut Informatyki - gry komputerowe i multimedia systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, Instytut Kosmetologii - kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyczna, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (stacjonarne), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), Instytut Zdrowia Publicznego - ratownictwo medyczne , aktywizacja osób starszych, Instytut Zarządzania - zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne , trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, fitness, psychofizyczne kształtowanie człowieka
Zobacz nasz profil na FACEBOOK