Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

UTW Głuchołazy

16 marca Pan dr inż. Piotr Bernat wziął udział w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. M. Bilwin prowadzącego UTW Głuchołazy.

Po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego, finansowego i dalszych kierunków działań przedstawionych przez Panią Barbarę Morajko - Prezes UTW Głuchołazy, można mieć nadzieję na dalszy harmonijny rozwój UTW. Rok 2016 był dla UTW Głuchołazy wyjątkowy. Obfitował w wiele, także nowych, aktywności i ciekawych wydarzeń. UTW Głuchołazy zastało wyróżnione "Głuchołaską Kozą" i otrzymało srebrny certyfikat profesjonalnego UTW.

Pan Bernat, gratulując dotychczasowych osiągnięć, podkreślał jak ważne dla mieszkańców Głuchołaz jest istnienie UTW i działalność, jaką podejmuje UTW na rzecz tej społeczności. Przypomniał, że nadrzędnym celem istnienia UTW jest szeroko rozumiana edukacja, a w ramach realizowanej misji UTW można za pośrednictwem wykładów otwartych włączać do udziału w życiu Uniwersytetu wszystkich zainteresowanych.

 
        
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK