Kontakt Aktualności Kierunki Student Rekrutacja

Architektura Bezpieczeństwo wewnętrzne Dietetyka Filologia angielska
Filologia germańska
Finanse
i rachunkowość
Informatyka Jazz
i muzyka estradowa
Kosmetologia Pielęgniarstwo Trener osobisty
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
Ratownictwo medyczne Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Konferencja Naukowa "Nyskie Forum Bezpieczeństwa"

W dniach 18-19 maja odbyła się konferencja pt. "Nyskie Forum Bezpieczeństwa", w której uczestniczyło około 50 osób. Przedstawionych zostało 17 referatów, głos w dyskusji zabrało około 20 osób, w tym Pan Czesław Biłobran - Starosta Powiatu Nyskiego oraz Pan Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy.

Konferencja miała zasięg ogólnopolski. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Krakowskiej Akademii A. F. Modrzewskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, a także studenci Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Efektem konferencji będzie wydanie publikacji pokonferencyjnej. Tematem przewodnim konferencji było bezpieczeństwo społeczności lokalnych. W roku przyszłym planujemy kontynuację Nyskiego Forum Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Tadeusz Iwanek

 
        
        
Kierunki PWSZ w Nysie: Architektura | Bezpieczeństwo wewnętrzne | Dietetyka | Filologia angielska | Filologia germańska | Język biznesu: angielski | Finanse i rachunkowość | Informatyka | Jazz i muzyka estradowa | Konserwacja i ochrona zabytków | Kosmetologia | Pielęgniarstwo | Psychofizyczne kształtowanie człowieka | Ratownictwo medyczne | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2017   kontakt z webmasterem
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK